Eigersund fikk plasseringen 227 av alle kommunene, total score var 12,5 poeng av 30,5. Det var for øvrig ingen kommuner som oppnådde det. 

Beste kommune i Rogaland var Finnøy kommune (21.0 p.), dårligste var Suldal kommune (7.0 p.) og fylkesnittet var 14.3 poeng. Alle kommunene i Rogaland svarte på undersøkelsen.

Du kan lese hele undersøkelsen på offentlighet,no eller rapporten her.

Eigersund kommune er ikke helt fornøyd med resultatet fordi undersøkelsen viser at vi kan bli bedre i vår service overfor våre innbyggere og pressen. Vi har derfor iverksatt en del tiltak for å bedre dette. Offentlighet er viktig for kommunen fordi det er en viktig del av det tillitsskapende arbeide over kommunens innbyggere.