Manntallet er lagt ut i rådhusets 4. etasje.

Ved flytting før 30. juni i valgåret vil vedkommende ha stemmerett i sin nye bostedskommune. Det er den datoen folkeregisteret mottar melding om flyttingen som er avgjørende, ikke den faktiske flyttedatoen.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen jf, valglovens § 2‐7. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Relaterte lenker