PP-Tjenesten - Eigersund kommune Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

PP-Tjenesten

Barn som løperPP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging på grunnskolens område. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. Alle kommuner skal ha en Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Den er lovpålagt etter Barnehageloven § 19c og Opplæringsloven § 5-6.


 

Barn synger i Egersund sentrum

Hva gjør PP-tjenesten?

PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

Egersund sentrum

Hvem er PP-tjenesten

PPT skal være et støtte- og hjelpeapparat for barnehage og skole. Etter opplæringsloven og barnehageloven skal PPT hjelpe skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen til rette for barn og unge med særlige behov. Kommunen kan gi PP-tjenesten andre oppgaver. PP-tjenesten i Eigersund er felles for alle kommunene i Dalane.

Barnehage i Eigersund

Henvisningskriterier

Når barn/elever blir henvist til PP-tjenesten skal det legges til grunn at barnehagene/skolene selv har gjort et stykke arbeid for å løse eller avhjelpe de vansker eller problemer barnet har. I tillegg forventes det at den kartlegging som barnehagen/skolen selv kan utføre er gjort og vedlagt henvisningen. Vanligvis er det barnehager/skoler som henviser i samarbeid med foresatte. Foresatte og elever kan også ta kontakt selv, eller de kan henvende seg gjennom lege eller helsestasjon.

Skjema

Maler og skjema

Skjema for internt bruk vil bli lagt ut her.

hus.png Kontakt oss
  • Tlf: 51 46 82 70
  • Faks: 51 46 81 09
  • E-post

Besøksadresse

Lerviksgården, 2. etg.

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund