Eigersund kommune ønsker at barn, ungdom og familier som trenger det skal få tidlig hjelp, at hjelpen er koordinert og at den/de som skal ha hjelpen har reell medvirkning. Vi bruker derfor samhandlingsmoddelen BTI, Bedre Tverrfaglig Innsats, når det oppstår undring eller bekymring, og når det iverksettes støttetiltak og samarbeid rundt barnet, ungdommen og familien.

Bedre Tverrfaglig Innsats