Priser i kommunale barnehager

  • 5 dager 3000,-
  • 4 dager 2400,-
  • 3 dager 1800,-

Fra 01.08.2024 gjelder følgende priser:

  • 5 dager 2000,-
  • 4 dager 1600,-
  • 3 dager 1200,-

Den årlige betalingen fordeles over 11 terminer. Første termin er betaling for halve august og hele september. Siste termin er for juli og betales da med halv månedssats.

Søskenmoderasjon barnehage

Søskenmoderasjon er 30 prosent for barn nr 2, og 100 prosent for barn nr 3.

Reduksjon av foreldrebetalingen

Ingen husholdning skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen. Det vil i praksis si at alle husholdninger som har lavere inntekt enn 550 000,- kr vil kunne søke om redusert foreldrebetaling.

Da maksprisen for barnehageplass reduseres til 2000,- fra 01.08.2024 vil inntektsgrensen for redusert foreldrebetaling være 366.300,-. 

 

 

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med inntekt under 615.590,- , har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass.

Fra 01.08.2024 er inntektsgrensen 642 700,-.

Søknadskjema

For barnehageåret 2024/2025 blir søknadsskjema tilgengelig 1. april. Husk å velg riktig barnehageår.

Vedtak for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid vil gjelde for et barnehageår. Det må søkes på nytt hvert år. Husholdningens inntekter blir hentet automatisk, men dersom dette gir et uriktig bilde eller inntekt er varig nedsatt må det lastes opp egen dokumentasjon.

Har du plass i en privat barnehage i i Eigersund kommune, men bor i en annen kommune, skal du søke til den kommunen du og barnet har adresse i Folkeregisteret.

Søknadsfrist

For barnehageåret 2024 - 2025 er søknadsfristen 1. august for vedtak ut barnehageåret. Frist for søknader gjennom året er 15. hver måned og blir behandlet med virkning påfølgende måned. 

Oppsigelse for kommunale barnehageplasser

Barnehageåret beregnes fra 15. august til 14. august påfølgende år. Barnet beholder plassen frem til og med 14. august det året det begynner på skolen. Det er to måneders oppsigelsestid, gjeldende fra den 1. og den 15. i måneden, det gjelder også for reduksjon av plass og ved evt. bytte til barnehageplass i annen barnehage. Ved flytting ut av kommunen kan barnehageplassen ikke beholdes lengre enn ut barnehageåret.

Plassen kan ikke sies opp med virkning etter 1. mai uten at en må betale for resten av barnehageåret.

Kontakt

Hvis dere lurer på noe, ta gjerne kontakt med kultur- og oppvekstkontoret på telefon 915 71 282 eller 476 44 863, eller på e-post til enten Karina Havsø eller Anne Bode