Siste frist for innlevering til kommunalsjef innen 09:00 Siste frist for innlevering til rådmannen innen kl.09:00 Siste frist for innlevering til sekretariatet innen 08:00
Jan. 19.12.19 - torsdag 08.01.20 - onsdag 14.01.20 - tirsdag
Febr. 24.01.20 - fredag 29.01.20 - onsdag 04.02.20 - tirsdag
Mars 21.02.20 - fredag 26.02.20 - onsdag 03.03.20 – tirsdag
Apr. 20.03.18 - fredag 25.03.20 - onsdag 31.03.20 – tirsdag
Grunnet påske
Mai 17.04.20 - fredag 21.04.20 – tirsdag, NB! 27.04.20 – mandag,
Juni 15.05.20 - fredag 20.05.20 – onsdag 26.05.20 - tirsdag
Juni (PTU) 29.05.20
Kun kommunalsjef teknisk/plan
03.06.20 - onsdag 09.06.20 – tirsdag Kun PTU
Aug. 31.07.20 - fredag 05.08.20 - onsdag 11.08.20 – tirsdag
Sept. 28.08.20 - fredag 02.09.20 - onsdag 08.09.20 –tirsdag
Okt. 22.09.20 - tirsdag 25.09.20 – fredag
Grunnet høstferie i uke 41
01.10.20 – torsdag
Grunnet høstferie i uke 41
Nov. 23.10.20 - fredag 28.10.20 - onsdag 03.11.20 - tirsdag
Des. 13.11.20 - fredag 18.11.20 - onsdag 24.11.20 - tirsdag