Valgloven krever at alle partilistene er godkjent innen 1. juni 2011. Valgstyret innvilget i sitt møte 23. mai 2011 en fritakssøknad fra en listekandidat fra Fremskrittspartiet. Dette medfører at de etterfølgende kandidatene rykket opp. Det var ingen andre endringer i forhold til de forslagene som tidligere ble lagt ut til offentlig ettersyn.

Valgstyret godkjente følgende lister til kommunestyrevalget 2011 i Eigersund kommune:

Alle listene legges nå ut til offentlig ettersyn på internett jf. valglovens § 6-7. De ligger også ute til offentlig ettersyn på rådhusets 4 etasje i ekspedisjonen.

Det er i henhold til valglovens § 6-8 muligheter for å klage. En eventuell klage må fremsettes innen 7 dager etter kunngjøringen av de godkjente listene, dvs innen 6. juni 2011.

Alle partiene som stiller liste er i dag representert i kommunestyret, slik at det er ikke noen endringer når det gjelder hvilke hvilke partier som stiller liste til dette valget i forhold til forrige valg.

Tidligere valgresultat finner du her.

Spørsmål kan rettes til sekretær for valgstyret Leif E Broch, tlf. 908 81 568 / leif.broch@eigersund.kommune.no eller til politisk sekretær Irene H. Randen - tlf 489 98 285 / e-post irene.randen@eigersund.kommune.no