Barnehage har store, gode lokaler som er inndelt i avdelinger. Barnehagen har 48 plasser alt etter om det er store eller små barn.

Uteområdet vårt er oversiktlig og består av flotte lekeapparater, bålhus, og små sykkelstier.

På baksiden av barnehagen er ett fritt område uten apparater, som kan brukes til sykling, ballspill og andre plasskrevende aktiviteter.

Her har vi frukttrær, dyrkekasser og kompost.

Nærmiljø

I heia bak barnehagen har vi ett flott turområde hvor vi har gapahuk, hengekøye og bålplass.

Her får barna utfordret seg i ulendt terreng, klatret, lekt og «sett hele verden» da det er flotte utsikt fra det høye fjellet.

Vi går også tur til nærliggende lekeplasser og tilbyr svømmeopplæring for alle femåringene.

Bygg og avdelinger

Jernhagen barnehage består av 3 avdelinger i ett bygg. Avdelingene heter Ole brum¸Nasse nøff og Tigergutt.  

Ole brum er en 3-6 årsavdeling, og Nasse nøff og Tigergutt er fra 0-3 år. Ved behov er Ole brum avdeling med barn 2-6 år, alt etter hvilke barn vi har.

Vi er stort sett avdelingsvis, men hjelper hverandre morgen og ettermiddag, og barna er på besøk på tvers av avdelingene.   

Hver avdeling har egen inngang, garderobe, spiseplass, kjøkkenkrok og lekerom.


Satsingsområder

Lek og glede

Lek gir barna høy grad av motivasjon og lykke, de er her og nå og glemmer tid og sted. Lek er livsviktig for barns liv, og barn leker først og fremst fordi de liker å leke!

I alle våre kommunale barnehager er det «LEK og GLEDE» som er i fokus. For barna handler dette om lek og vennskap. Vi er opptatt av å skape gode lekemiljøer som er spennende for barna, og som stimulerer til at de blir lekesterke og robuste. Vi prioriterer å gjøre plass for leken, og gi alle barn en plass i leken! Vi har fokus på å fremme gode lekemiljøer for inkludering, og her legger vi vekt på at barna trives og får delta aktivt i felleskapet.

Vi har som mål at vi ser barn som er trygge og har tilhørighet i barnegruppen. Vi har fokus på å bygge gode relasjoner og gode vennskap mellom barn. Barna må få muligheter til å prøve og feile, slik at de kan øve seg om og om igjen. Derfor vil vi at de skal bli møtt av et personale som ser barna for den den de er, og møter dem med forståelse og respekt.

Trygghet og god tilknytning

Vi jobber kontinuerlig for at barna skal kjenne seg trygge, og at de får god omsorg når de er i barnehagen. Barna har behov for god tilknytning og følelsen av tilhørighet når de er hos oss. Vi vil at de skal føle seg betydningsfulle og godt i varetatt av personalet. I barnehagen møter vi barn med ulike forutsetninger og behov, men felles for dem alle er at de trenger å oppleve glede og mestring, sammen med andre barn og voksne.

For å lykkes med våre satsningsområder legger vi stor vekt på kollektiv kompetanseheving for personalet i barnehagene. Vi reflekterer over vår egen praksis ved bruk av verktøyet «Pedagogisk analyse» og LP-modellen. Dette arbeidet er med å sikre oss at vi er en lærende organisasjon der alle i personalgruppen går i samme retning. Da har vi størst mulighet for å realisere potensialet for læring og utvikling hos alle barn.

Vårt mål er at alle barn skal få et likeverdig tilbud, og oppleve en god kvalitet uansett hvilken avdeling eller barnehage de går i.