Barnehagene i Egersund skal være en berikelse som fører til at alle barna får realisert sitt potensial for trivsel, læring og utvikling.

Barnehagene skal være lærende, og det krever at vi tar bevisste og gode pedagogiske valg. Det er derfor viktig at vi systematisk analyserer vår pedagogiske praksis i barnehagen og skaper gode læringsmiljøer for barn.

I Eigersund kommune har vi valgt å jobbe systematisk med «Læringsmiljø og Pedagogisk analyse» i alle barnehager for å skape et likeverdig tilbud for alle barn, og sammen skape den beste kvaliteten med de ressursene vi har til en hver tid.

Relaterte dokumenter