Næring landbruk

print.png email  .png

Landbruk på Eigerøy

Landbrukskontoret på Helleland har saksbehandling knyttet mot særlover som jordlov, skoglov, konsesjonslov, odelslov o.l. og ulike tilskuddsordninger i næringen. Det utføres offentlige rådgivnings- og informasjonsfunksjoner opp mot jord- og skogbruk, samt bygdeutvikling generelt.

Tjenester

Produksjonstilskudd som beskrevet her. Bygdeutviklingsmidler (BU) søkes fortløpende. Spesielle tiltak i kulturlandskapet (SMIL) og næringstiltak i skogbruket (NMSK), søkes fortløpende. Tilskudd til skogsbruksveier, søkes fortløpende. Spesielle landbruksrelaterte låneordninger, søkes fortløpende. Avløsertilskudd ved sykdom, søkes fortløpende.

Statistikk

Generelt

  • Om landbruket i Eigersund
  • Om landbruket i Sokndal
  • Informasjonsskriv

Planer

Aktuelle lenker

Skjema

Diverse skjema fra Statens landbruksforvaltning

Kart

Lover og forskrifter

 


hus.png Kontakt oss

Kontaktinformasjon

  • Telefon: 51 46 10 30
  • Faks: 51 46 10 31
  • E-post

Besøksadresse

Sirdalsveien 38, Helleland

Postadresse

Postboks 580, 4379 Egersund

Ansatte:

Marit Rødland Egeland
Konsulent - 51 46 10 30

Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef - 51 46 10 32

Johan Norum
Rådgiver - 51 46 10 33

Hans Petter Tønnessen
Skogbrukssjef - 51 46 10 37

filer.png Filer for nedtlastning

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
183Kb   2013-09-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2010-04-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2010-04-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
133Kb   2010-04-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
217Kb   2010-04-12

Flere filer