Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

NAV - skilt på vegg.jpgNAV Egersund

NAV-kontoret i Eigersund åpnet 20.09.2007. Det er drevet som et partnerskap mellom Eigersund kommune og Arbeids- og velferdsforvaltningen. Kontoret fremstår nå med en stor integrasjon av tjenester fra de tre tidligere velferdsetatene: Trygd, Arbeid og Sosialtjenesten.

På NAV-kontorene jobber ansatte fra Arbeids- og velferdsetaten og kommunen sammen om å finne gode løsninger for brukerne. Kommunen ved rådmannen og NAV ved fylkesdirektøren har inngått en samarbeidsavtale som beskriver hvilke kommunale tjenester kontoret skal tilby.

Hovedmålene til NAV er

  • flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
  • et velfungerende arbeidsmarked
  • rett tjeneste og stønad til rett tid
  • god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov
  • en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Hjemmeside


 

Hjerte

Krisesentertilbud i Dalane

Krisesenteret i Stavanger gir et tilbud til alle innbyggere i Dalane som lever med vold i nære relasjoner. Tilbudet består av et botilbud i Stavanger der det er nødvendig, men også et samtaletilbud som kan benyttes uten å måtte bo på senteret.

hus.png Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Telefon: 555 53 333

Postadresse

Postboks 23, 4379 Egersund

Besøksadresse

Sokndalsveien 51, 4370 Egersund

kommunevaapen.png Åpningstider

Mandag til fredag 12:00 - 14:00 for brukere uten timeavtale. Åpent for avtalte møter mandag til fredag 08.00 - 15.30.

NAV.no har åpent hele døgnet.

NAV kontaktsenter, telefon 55 55 33 33, har åpent hver dag fra 08:00 til 15:30.

Du kan også skrive til oss via «Ditt NAV».