I en krisesituasjon vil oppmerksomheten bli rettet mot toppledelsen. Ledelsen skal vise følelser og ansvar overfor de som er rammet, og ledelsen skal ta de riktige beslutningene under krisen, samt møte media. Uansett hvor du befinner deg, vil en krisesituasjon komme overraskende.

Hva er en krise?

Kriser er ikke bare noe naturen skaper, mennesker skaper som regel de største krisene selv. DSB opererer derfor med det utvidede krisebegrepet:
En virksomhet (organisasjon, institusjon, myndighet eller menneske) er i en krise når det oppstår en situasjon som truer eller kan true virksomhetens kjernevirksomhet og/eller troverdighet.

Får å kunne løse alle disse oppgavene krever det både ressurser, kompetanse og en organisering som muliggjør en effektiv håndtering av situasjonen og en rask tilbakestilling til normalsituasjonen. I krisesituasjoner er det viktig med rask iverksetting av tiltak med en stor grad av autoritet og tillit.

Kjennetegn på kriser

Det er vanskelig å gi en helt klar og konkret forklaring på hva som er en krisesituasjon. Den vil være situasjonsavhengig og individuell i forhold til vurdering og omstendigheter til den eller de som er berørt av situasjonen.

Selv om hver krise er unik, kan enkelte kjennetegn være med å identifisere en krisesituasjon

  • krisen kommer overraskende
  • mangel på kontroll
  • vitale interesser står på spill
  • mange aktører
  • tidspress
  • sammenbrudd i den regulære beslutningsprosessen
  • fokus på kortsiktige løsninger
  • usikkerhet
  • mangel på informasjon
  • intens interesse og oppfølging fra utenforstående.