Gebyrregulativ for Vann og Avløp - Eigersund kommune Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gebyrregulativ for Vann og Avløp

print.png email  .png

Bo og servicesentre, blå himmel

Gebyrer vedtatt med hjemmel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter, Forurensningsforskriften og Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune.

Alminnelige bestemmelser

§1 Betalingsplikt

Alle eiendommer som er knyttet seg til offentlige vann- og avløpstjenester skal betale gebyr i henhold til dette regulativ. Det gis ikke fritak for betaling av gebyr for eiendommer. Unntak er eiendommer som har tinglyste avtaler om rett til gratis vann. Faktura sendes tiltakshaver/hjemmelshaver.

§ 2 Gebyrberegningstidspunkt

Engangsgebyret for tilknytning beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak om tilkobling til offentlige vann/avløpsledninger ved søknad fra ansvarshavende. Årsgebyrene blir lagt på eiendommen når ledningsanlegget meldes ferdig.  

§ 3 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Engangsgebyret faktureres når kommunens vedtak foreligger. Årsgebyrene faktureres og fordeles på tre terminer i året. For eiendommer som har vannmåler foretas avregning på første termin hvert år.

§ 4 Regulering av gebyrsatser

Satsene i gebyrregulativets fastsettes av kommunestyret. Nye satser som er justert skal kunngjøres jfr. Forvaltningsloven.

 

Vann- og avløpsgebyrer

 

Gebyrsats

Gebyrsats

Merknad

 

VANN

AVLØP

 

 

2019

2019

 

Tilknytningsgebyr

 

 

 

Tilkobling vann – vanlig sats

20 000

 

Gjelder når bruksarealet er inntil 250 m2

Tilkobling avløp – vanlig sats

 

20 000

Gjelder når bruksarealet er inntil 250 m2

Tilkobling vann – lav sats *

10 000

 

Gjelder når bruksarealet er inntil 250 m2

Tilkobling avløp – lav sats *

 

10 000

Gjelder når bruksarealet er inntil 250 m2

Tilkobling vann - arealtillegg

2 300

 

Arealtillegg for hver påbegynte 50 m2

Tilkobling avløp - arealtillegg

 

2 300

Arealtillegg for hver påbegynte 50 m2

 

Abonnementsgebyr

Gjelder alle abonnenter som har vann / avløp

- rørdimensjon V 32 mm

440

2100

Eks. Bygningstypekoder: 111-193 (Boliger, Fritidsbolig) Bygningstypekoder: 241-249 (Fiskeri- og landbruksbygning) Bygningstypekoder: 311-330 (Kontor og Forretning)

- rørdimensjon V 40 mm

640

2300

Eks. Bygningstypekoder: 611-679 (Kultur og Undervisning)

- rørdimensjon V 50 mm

1080

3900

Eks.Bygningstypekoder: 511-539  (Hotell og Resturant)

- rørdimensjon V 63 mm

1280

4600

Eks. Bygningstypekoder: 311-330 (Kontor og Forretning)

- rørdimensjon V 75 mm

1480

5300

Eks. Bygningstypekoder: 411-449 (Samferdsel og Kommunikasjon)

- rørdimensjon V 90 mm

3680

13200

 

- rørdimensjon V 110 mm

5400

19500

Eks. Bygningstypekoder: 211-239 (Industri og Lager) Eks. Bygningstypekoder: 719-739 (Helse)

- rørdimensjon V 125 mm

6880

24800

 

- rørdimensjon V 140 mm

8600

30900

 

- rørdimensjon V 160 mm

11200

40300

Eks. Bygningstypekoder: 211-239 (Industri og Lager) 

- rørdimensjon V 180 mm

14240

51300

 

- rørdimensjon V 200 mm

17480

62900

 

- rørdimensjon V 225 mm

22240

80000

 

 

2019

Vannmålerleie, 0-25mm

200

 

Vannmålerleie, 26-50mm

300

 

Vannmålerleie, 51-150mm

400

 

Vannmålerleie, > 151mm

500

 

Vannagift – variabel del etter forbruk/stipulert, pr. m3

2,95,-

Gjelder for alle med/uten vannmåler

Avløpsavgift – variabel del etter forbruk/stipulert, pr. m3

10,80,-

Gjelder for alle med/uten vannmåler

Stengegebyr for vann (avløp) (avslutning av abonnement)

1 500-

Gjelder for stenging av vanntilførsel (avslutning av avløpsgebyr)

 

*) Når det gjelder tilkoblingsavgiftene kommer lav sats til anvendelse på eiendommer der kommunen eller privat utbygger har krevd eller krever innbetalt opparbeidelseskostnader for interne permanente tekniske anlegg som er utført etter planer godkjent av kommunen. Ledningsanlegget skal være prosjektert, godkjent og bygget etter kommunens VA-norm og i henhold til skriftlig avtale med kommunen i forkant.

Vedtatt den 17.12.2018 av kommunestyret i sak 097/18

hus.png kontakt oss

Telefon

  • Telefon: 51 46 83 11
  • Vann og avløpvakt: 917 39 395

 Varslingstelefon for melding om akutte hendelser og lekkasjer på kommunale vann- og avløpsledninger.

Besøksadresse

Nytorget 9 (Lerviksgården), Egersund.

Driftsbase

Tengsareidveien 2, 4370 Egersund

Postadresse

Postboks 580, 4379 Egersund

 

filer.png Filer for nedlastning

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
61Kb   2014-11-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
65Kb   2014-03-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
248Kb   2019-03-19