Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Innbyggerspørsmål i kommunestyret

print.png email  .png
Tove Refsland Mong - Spørsmål i kommunestyret

Tove Refsland Mong stilte i dag et innbyggerspørsmål før kommunestyrets møte 14. mars 2016. Spørsmålet var om mulig støy fra planlagte vindmøller på Svåheia.

Spørsmålet hun stilte var følgende:

"Hva vil ordfører gjøre med tanke på at Eigersund kommune skal ivareta folkehelseperspektivet knyttet til etablering av vindkraftanlegget på Svåheia i Eigersund - spesielt med tanke på anbefalinger om at vindturbiner bør plasseres minst ca 1000 m fra nærmeste bolig ?"

Spørsmålet er begrunnet og du kan lese begrunnelsen her.

Ordfører og rådmann besvarte spørsmålet.

Muligheten for spørsmål i kommunestyret fremgår av reglement for kommunestyret § 21-3 Spørsmål fra innbyggerne.

"a) Spørsmål må være innlevert skriftlig så tidlig som mulig før kommunestyremøtet det ønskes besvart i, og senest 5 virkedager før møtet – møtedagen og lørdag ikke medregnet. Brukes e-post, må den sendes til kommunens offisielle e-postadresse post@eigersund.kommune.no Alle spørsmål vil bli vurdert/silt av ordfører.

b) Spørsmål skal besvares før ordinært møte tar til, og det settes av maksimalt 30 minutter til slike spørsmål.

c) Spørsmålsstilleren må selv rette spørsmålet muntlig til ordføreren, og kan få adgang til å grunngi dette. I så tilfelle settes taletiden til 5 minutter.

d) Svar gis muntlig av ordføreren, representant for partier som er representert i kommunestyret eller rådmann (evt den de måtte utpeke).

e) Etter at svar er avgitt, har spørsmålsstilleren adgang til å stille et tilleggsspørsmål, som må ha sammenheng med det opprinnelige spørsmålet.

f) Det er ikke adgang til debatt i forbindelse med spørsmål."

Opprettet 14. mars 2016 av Leif E. Broch. Oppdatert 14. mars 2016