Kvalitets- og kompetanseplanen gjelder for hele barnehagesektoren i Eigersund kommune. Fylkesmannens føringer når det gjelder hvilke områder en bør satse på, samt lokale prioriteringer danner bakteppe for valgte fokusområder i planen.

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer og fenomener og bidra til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet og vitebegjær skal anerkjennes og stimuleres og ligge til grunn for deres læringsprosesser.

Relaterte dokumenter