Innsyn i Eigersund kommuneInnsyn

I loven om offentlighet i forvaltningen er hovedregelen at alle saksdokumenter som kommunen sender eller mottar er offentlige. En postliste viser en oversikt over slike dokumenter. Både inngående og utgående. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, unntas disse opplysningene offentlighet.

 


 

Forsinkelse

Status pr. 11.5.2018

Status publisering av postliste

På grunn av sykdom mm, ligger vi pr. 15. mai 2018 på etterskudd med registrering av inngående post, samt publisering av postlisten. Vi gjør det vi kan for å komme ajour så fort som mulig.
Status vil alltid finnes i denne artikkelen.

Be om innsyn

Hvordan be om innsyn

Det trengs ikke noen begrunnelse for å be om innsyn. Det er heller ikke nødvendig å oppgi navn for å få innsyn. Det kan f.eks gjøres via en anonym e-postadresse. 

Klage på innsyn

Klage på avslag på innsyn

Her finner du informasjon om hvordan du kan klage dersom du har fått avslag på innsyn i et dokument i Eigersund kommune.

Innsyn og dokument

Innsynsrett, journalføring og åpenhet

Her finner du utfyllende informasjon om din innsynsrett i kommunens dokumenter og kommunens rutiner for journalføring, åpenhet i politiske møter mm.

Åpenhetsindeks 2018

Åpenhet i norske kommuner 2018:

Pressens offentlighetsutvalg

Pressens offentlighetsutvalg har gransket åpenheten i norske kommuner. Eigersund kommune havner midt på treet.