Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Innsyn

I loven om offentlighet i forvaltningen er hovedregelen at alle saksdokumenter som kommunen sender eller mottar er offentlige. En postliste viser en oversikt over slike dokumenter. Både inngående og utgående. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, unntas disse opplysningene offentlighet.

 


 

Be om innsyn

Hvordan be om innsyn

Innsyn er en rettighet du har. Det trengs ikke noen begrunnelse for å be om innsyn. Det er heller ikke nødvendig å oppgi navn for å få innsyn. Det kan f.eks gjøres via en anonym e-postadresse. 

Klage på innsyn

Klage på avslag på innsyn

Her finner du informasjon om hvordan du kan klage dersom du har fått avslag på innsyn i et dokument i Eigersund kommune.

Åpenhetsindeks 2018

Pressens offentlighetsutvalg

Pressens offentlighetsutvalg har gransket åpenheten i norske kommuner. Eigersund kommune havner midt på treet.