Mer arbeid på ledningsnettet i Gamleveien

13. januar 2021. Mandag 18. januar starter vann og avløp med videre gravearbeider i Gamleveien. Ledningsnettet mellom Gamleveien 80 og Gamleveien 72 skal byttes ut. Veien vil være stengt for gjennomkjøring mens arbeidene pågår. Dersom arbeidene går som planlagt vil veien være stengt for gjennomkjøring i cirka fire uker.

Artikkel: Mer arbeid på ledningsnettet i Gamleveien

Saneringsarbeidene avsluttet

24. november. Saneringsarbeidene på første strekning i Gamleveien er nå avsluttet. Det arbeides med å klargjøre for asfalt på de områdene hvor asfalten ikke er kommet på plass. Etter planen skal dette være fullført i løpet av uken, og det vil bli asfaltert så snart leverandør har nødvendig kapasitet.

Videre arbeid. Det blir nå begynt forberedende arbeider for planlagt sanering i Gamleveien og Duganeveien. Før dette starter opp skal det graves opp ute mellom Hafsøyveien og Daleneveien. Videre skal det settes ned nye kummer for overvann og spillvann som skal kobles sammen med ledningsnett som går ned Dalaneveien mot Hestvad bro. Her skal rørnett for overvann utbedres. Det vil derfor bli en del gravearbeider i området, og veien vil bli delvis stengt i perioder.

Gamleveien asfalteres

1. november 2020. Eigersund kommune arbeider nå med avsluttende arbeider i de første områdene av Gamleveien som har fått nytt ledningsnett. Veien skal skrapes og valses, og høyden skal tilpasses  avkjørsler. Etter planen starter asfaltarbeidene denne uka.

Lundeveien stengt

24. august 2020. Jobben med å bytte ledningsnettet har kommet til Lundeveien som til tider vil være stengt mens arbeidet pågår. Det vil det fortsatt kunne komme ut noe misfarget vann i Lundeåne.


Sanering av vann og avløpsledninger

18. mai 2020. Det vil normalt sett være mulig å passere anleggsområdet til fots, men biler kan ikke passere. Ved passering må en først ha øyekontakt med maskinfører eller anleggsarbeidere på området. Adkomsten til boligene i Gamleveien vil skifte etter hvert som arbeidene gjennomføres. Adkomsten til boligene i Lundeveien vil være stengt mens arbeidene i selve Lundeveien pågår.