Slettebø Barnehage - Eigersund kommune

Gode opplevelser – Gode spor

Slettebø Barnehage

print.png email  .png

Slettebø barnehage

Slettebø barnehage er en kommunal barnehage med 6 avdelinger. Barnehagen åpnet for drift i mai 2000 med 3 avdelinger og et bygg. I dag består barnehagen av 2 bygg som ligger vegg i vegg og drives som en enhet. Vi kaller byggene for Bukken Bruse som er for 0 – 3 åringene og Askeladden som er for 3 – 6 åringene.

Barnehagen ligger i et flott nærmiljø med mange muligheter for tur og utelek. Vi har plass til 86 barn i hele barnehagen fordelt på 54  barn over 3 år og 32 barn under 3 år.

Tilbudet hos oss består for det meste av 5 dagers plasser, men vi har også noen 3 dagers plasser ved behov. Foreldrene kan selv velge hvilke dager de ønsker å bruke.

Åpningstider

06.30 – 16.30

Våre avdelinger

Gul 0 – 3 år
Lilla 0 – 3 år
Orange 0 – 3 år
Grønn 3 – 6 år
Blå 3 – 6 år
Rød 3 – 6 år

Vår visjon

Gode opplevelser – gode spor

Mål for barnehagen

  • I Slettebø barnehage møter du voksne og barn som trives og bygger vennskap. Vi legger til rette for et inkluderende miljø der hver og en blir sett.
  • I Slettebø barnehage finner du omsorgsfulle og trygge voksne med gode relasjoner til det enkelte barn.
  • I Slettebø barnehage får barna oppleve gode hverdager med rom for LEK, medvirkning og voksenstyrte aktiviteter.
  • I Slettebø barnehage benytter vi oss av vårt innholdsrike nærmiljø med svømmehall, idrettshall, museumshage og flott natur.
  • I Slettebø barnehage får barna rike opplevelser gjennom variert dags – og ukerytme.
  • Humor og Glede er en viktig del av hverdagen.

Vårt satsningsområde

Vi ønsker å være en tilknytningsbasert barnehage der vi jobber systematisk for å gjøre barnehagen til en god arena for små barns psykososiale utvikling. Vi er opptatt av at barna skal ha trygge tilknytningsforhold til barn og voksne i barnehagen.

Derfor legger vi stor vekt på at barna skal oppleve gode relasjoner og god dialog med de voksne som møter dem hver dag i barnehagen.

Dette legger vi vekt på i arbeidet vårt

God vilkår for LEK, trivsel, språkstimulering og utvikling av en god sosial kompetanse.

hus.png kontakt oss
  • Tlf: 51 46 81 58
  • Faks: 51 49 28 09
  • E-post

Adresse

Slettebø barnehage
Postboks 580
4379 Egersund

Besøksadresse

Sølvhagen 10 og 12
Slettebø

Nettside

Slettebø barnehage

Søk barnehageplass

Søknad sendes elektronisk ved å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Dersom du ikke har mulighet til å søke elektronisk, vennligst ta kontakt med oss.