Det varsles med dette om oppstart av forhandlinger om følgende utbyggingsavtaler jf. plan- og bygningsloven § 17-4:

  • Mellom Bertelsen og Garpestad AS og Eigersund kommune. Avtalen vil gjelde for utbygging av reguleringsplan for Saurdalen på Eigerøy.
  • Mellom Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS og Eigersund kommune. Avtalen vil gjelde for utbygging av reguleringsplan for Leidlandshagen på Eigerøy.
  • Mellom Tomteutvikling AS og Eigersund kommune. Avtalen vil gjelde for utbygging av reguleringsplan for Silkemyra på Hellvik.

Fremforhandlede utbyggingsavtaler vil bli annonsert og utlagt til offentlig ettersyn. Spørsmål til avtalene kan rettes til Teknisk avdeling ved Åshild Bakken på telefon 51 46 83 14.