Startsiden/Politisk/Saksdokumenter til barn- og unges kommunestyre 26.3.2012

Saksdokumenter til barn- og unges kommunestyre 26.3.2012

print.png email  .png
Barn og unges kommunestyre

Sakspapirene til barn- og unges kommunestyre er nå lagt ut.  Du finner saksdokumentene her.

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

 
Saksdokumentene til barn og unges kommunestyre møte mandag 26. mars 2012 er nå lagt ut på nettet.
Møtet holdes i Egersund Arena med møtestart kl.08.30.
Du finner alle dokumentene her. Vær klar over at dette kan være stor fil som kan ta
litt tid å laste ned. Dette er avhengig av din nettforbindelse.
 
Saksliste:

Sak nr.
Sakstittel
001/12
Fordeling av penger til skolenes B-saker
002/12
C-sak fra Eigerøy skole: Skatepark
003/12
C-sak fra Eigerøy skole: Leirskole
004/12
C-sak fra Grøne Bråden skole: Gatelys i stien fra Holanveien og ned bak sykehuset
005/12
C-sak fra Grøne Bråden skole: Nytt buss-skur merket Barneskole
006/12
C-sak fra Husabø ungdomsskole: Kiellandskogen - lage badeplass og oppgradere stier
007/12
C-sak fra Hellvik skole: Nytt dekke i ballbingen
008/12
C-sak fra Hellvik skole: Gatelys fra butikken Hellvik til Trosavigveien
009/12
C-sak fra Helleland skole: Undergang E39 ved Bens kafe
010/12
C-sak fra Lagård ungdomsskole: Oppussing av gymsal og svømmehall på Lagård
011/12
C-sak fra Lagård ungdomsskole : Krøllgress-dekke på Grusbanen ved Lagård ungdomsskole
012/12
C-sak fra Husabø skole: Utbygging av Husabø skole
013/12
C-sak fra Husabø skole: Skøytebane/skøytehall
014/12
C-sak fra Rundevoll skole: Lekeplassen i byen - opprustning
015/12
Spørsmål/orienteringer i barn og unges kommunestyremøte 26.3.2012
 

 
Egersund, 16. februar 2012
 
Leif Erik Egaas
Ordfører                                                         Helga Bode
                                                                       Utvalgsekretær

 

Opprettet 19. mars 2012 av Målfrid Espeland. Oppdatert 19. mars 2012