Hovlandgruppen AS skal opparbeide tomter og infrastruktur. Vei, vann og avløp skal etter ferdigstillelse overdras vederlagsfritt til kommunen for eie, drift og vedlikehold. Utbyggingsavtalen ble vedtatt av Kommunestyret i den 22. april 2013.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Eigersund kommune, Teknisk avdeling ved Åshild Bakken. Telefon 51 46 83 14.

Relaterte dokumenter