Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Korona: Temaside for ansatte og ledere

En oversikt over informasjon mellom Eigersund kommune og våre ansatte. Spørsmål fra ledere og ansatte kan sendes til følgende personal.lonn.korona@eigersund.kommune.no.


Eigerøy fyr kveldstid

Ansatte, Covid-19 og utenlandsreiser

Publisert 23. juli 2020 10:10 , Oppdatert 14. august 2020 12:12

Ansatte i Eigersund kommune oppfordres til å vurdere om det er nødvendig å reise utenlands, også til «grønne land og regioner».  Ansatte som reiser utenlands må følge de karanteneregler og råd for smittevern som til en hver tid er gjeldende. Det er viktig å sette seg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge.

Les mer
Lagård

Smittevernrutiner ved våre boenheter

Publisert 20. juli 2020 12:12 , Oppdatert 30. juli 2020 14:02

Personer i karantene eller som har vært syke siste 7 dager, kan ikke komme på besøk. Se hele reglementet for besøk her.

Les mer
Egersund sentrum

Covid-19 for ansatte

Publisert 27. mars 2020 09:09 , Oppdatert 19. oktober 2020 13:01

Det er på grunn av økt smittefare og for å hindre videre spredning, nødvendig å iverksette tiltak som omfatter ansatte i Eigersund kommune og i kommunale foretak.

Les mer
Bakgrunn høst

Kartlegging - Bemanningsbehov

Publisert 03. april 2020 11:11 , Oppdatert 03. april 2020 11:11

Som en del av vurderingsgrunnlaget for omdisponering av internt personell, ønskes det tilbakemelding hvilket bemanningsbehov som foreligger ved din arbeidsplass.

Mer på fylkesmannen.no
Ferie

Ferie og avspasering

Publisert 30. mars 2020 13:01 , Oppdatert 04. mai 2020 12:12

Arbeidstaker har rett og plikt til å ta ut ferie etter de føringer som blir gitt i ferieloven. Arbeidsgiver er pliktet til å sørge for at arbeidstaker tar ut full ferie, og skal drøfte ferieavviklingen med arbeidstaker i god tid før ferieplanen fastsettes.

Les mer
Sammen for alle

Kjære kolleger

Publisert 27. mars 2020 13:01 , Oppdatert 30. mars 2020 13:01

Vi står alle i en krevende situasjon og en ny hverdag, som vi sammen skal klare å komme oss igjennom

Les mer
KS-læring

Introduksjonskurs for ansatte

Publisert 27. mars 2020 14:02

Et nettkurs om noe av det viktigste du bør vite som ansatt i Eigersund kommune er nå tilgjengelig i KS Læring. 

Les mer
Stamina korona

Vanlige reaksjoner i stressfylte situasjoner

Publisert 27. mars 2020 10:10 , Oppdatert 27. mars 2020 10:10

Følgende informasjon er fra Stamina Helse AS. Flere vil oppleve situasjonen med coronapandemien som stressfylt på flere måter. Det kan være ulike typer bekymringer både vedrørende jobb og privat, høyt arbeidspress, endringer i oppgaver, arbeidstidsordninger og arbeidsmåter som en ikke har full kontroll på.

Les mer