Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Forsiden Beredskap Forebyggende Feievesenet Skjema

Eigersund brann og redning

brann-og-redning-mannskap-2016.jpgSeksjon brannvern driver forebyggende brannvern og opprettholder kontinuerlig beredskap, som settes inn ved brannsituasjoner og akutte ulykker og/eller forurensningssituasjoner i kommunene Bjerkreim og Eigersund. Brannstasjonen i Egersund er døgnbemannet, mens brannstasjonen på Vikeså er bemannet av deltidspersonell. I tillegg er det etablert et lite depot med slokkemateriell i Ørsdalen som betjenes av frivillige mannskaper.

 


 

Nyeveien

Husnummerskilt er viktig ved utrykning

I en akutt nødsituasjon kan manglende nummerskilt på hus/bygning bety mange og lange minutter forsinket urykningstid for nødetatene.

Radonmålere

Radonmåling

Radon er en aktiv gass som kan gi helseproblemer når gassen konsentreres i inneluft eller i drikkevann. Det er anslått at radon i innemiljøet er årsak til mellom hundre og tre hundre tilfeller av lungekreft i den norske befolkning årlig.
hus.png

110 er nummeret du ringer ved BRANN, ULYKKE eller AKUTT FORURENSING. 

Sentralbord

51 46 80 00
Forebyggende avdeling
51 46 83 47
51 46 83 42
Beredskapsavdeling
51 46 83 40
Feiing og boligtilsyn
995 69 100
959 19 120
Kontakt utenom arbeidstid:
51 46 83 40
Besøksadresse
Langholmveien 17, Egersund

Branntips og bekymringsmelding
Branntipset brukes ved omstendigheter av alvorlig karakter som ulovlige boforhold, stor brannfare eller fare for live og helse. Tipsene behandles fortløpende, men skulle forholdene tilsi at det foreligger umiddelbare fare bør 110-sentralen kontaktes på telefonnummer 110.

Branntips sendes på e-post

Meldingen bør inneholde:
- Hva
- Hvor
- Kontaktperson