Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontakt oss

Veiledningstorget er åpent hverdager fra 09:00 til 14:00, telefontid fra 08:00 - 15:00. Send e-post, ring eller møt opp i Lerviksgården, Nytorget 9, 2. etasje.

Sikker innsending av dokumenter

eDialog - Dokumenter sendes sikkert elektronisk her (Info)

Meld fra om feil

Meld fra om feil eller mangler på våre bygninger, kommunale veier, vann og avløp her.

Søk ansatte

Ansatte sortert etter arbeidsted. Vet du hvem du ønsker å kontakte, kan du søke etter fornavn eller etternavn.
Kontakt
Etternavn Fornavn Tittel Telefon Mobil E-post

2 VEST

2 Vest Sykepleiervakt Vakthavende 456 32 970
Hadland Cicilie Fagleder 457 23 037
Svendsen Vibekke M. Avdelingsleder 452 60 144

3 ABC

3 ABC Gruppe A 908 50 776
3 ABC Gruppe B 907 61 259
3 ABC Gruppe C 908 19 992
3 ABC Sykepleier Sykepleier 3 ABC 947 99 061
Silfhout Torunn-Helen Van Avdelingsleder 3 ABC 483 54 076
Østebrøt Lene Fagleder 990 98 025

BIBLIOTEK

Gjedrem Alexandra Førstesekretær 51 49 10 03 940 12 456
Røed Signe Idsøe Biblioteksjef 51 49 10 03 940 12 459
Yri-Stokke Eline Bibliotekar 51 49 10 03 459 74 491

BYGG OG EIENDOM

Bendiksen Reymond Leo Konsulent 904 16 567
Bilettreservering Egersundshallen Vakthavende 51 46 81 42
Langeland Thor Einar Prosjekteier 480 97 418
Laurendz Joacim Engeset Ingeniør 908 91 427
Ramsland Hilde Rådgiver 957 47 819
Åreskjold Margit Bygg og eiendomsjef 979 46 858

BYGG OG EIENDOM DRIFTSPERSONELL

Aase Arne Driftsoperatør 474 76 225
Assersen Torgny Spesialarbeider 416 00 950
Birkeland Tommy Driftsoperatør 469 60 970
Frustøl Stine Dversnes Spesialarbeider 926 45 298
Iversen Ragnhild Hagen Driftsoperatør 950 45 186
Jensen Ole Leth Driftsoperatør 951 27 993
Johnsen Åge Fagleder 474 75 509
Kaminski Wojciech Driftsoperatør 920 47 184
Larsen Erik Driftsoperatør
Lenes Finn Rune Spesialarbeider 907 30 470
Midbrød Kenneth Driftsoperatør 474 45 699
Peersen Alf Henning Driftsoperatør 958 98 696
Skåra Mads Hugo Driftsoperatør 908 83 906
Sleveland Roald Bedriftselektriker 926 02 294
Svendsen Erik Driftsoperatør 466 88 860
Sæstad Odd Inge Driftsleder Egersundshallen 950 53 530
Wetteland Kari Badebetjent 51 46 81 42 992 30 474

BYGG OG EIENDOM RENHOLD

Kronberga Sanita Leder renhold 482 86 566
Svanes Camilla Hetland Fagansvarlig 476 20 154

BYGGESAK

Greibrok Anne Rådgiver 457 32 541
Time Alf Bjarne Rådgiver 940 09 861
Tønnessen Mona Førstesekretær 51 46 83 08
Tønnessen Tina Byggesaksleder 928 55 699

DELTA

Iversen Ragnhild Hagen Hovedtillitsvalgt 950 45 186

DOKUMENTSENTER

Friestad Kjersti Konsulent
Raugstad Marius Leder 409 21 262
Stapnes Mariell Konsulent 406 04 018

EGERSUND KULTURHUS

Samuelsen Jan Ernst Servicemedarbeider 924 45 149

EIGERSUND BRANN OG REDNING

Aarstad Jarle Brannkonstabel 51 46 83 40
Adrian Myklebust Feier 995 69 100
Laupstad Arnt Tore Underbrannmester 51 46 83 40
Nedrebø Rune Leder 926 87 167
Omdal Eivind Brannkonstabel 51 46 83 40 414 37 703
Randen Lars Magne Feier 476 93 257
Rogstad Jan Arne Brannkonstabel 51 46 83 40
Skadberg Bjørn Michal Feier 959 19 120
Skipstad Alf Branninspektør 916 73 307
Tengesdal Tor Egil Underbrannmester 51 46 83 40
Torgersen Odd Erik Brannkonstabel 51 46 83 40

EIGERSUND HELSESTASJON

Aase Tone Lise Endresen Helsesykepleier 959 10 383
Andersen Hege Merete Helsesykepleier 404 40 313
Helset Gunhild Totland Helsesykepleier 457 23 212
Helvig Tove Helsesykepleier 477 82 374
Hetland Hilde Helsesykepleier 456 33 114
Høyland Torild Sekretær 476 92 981
Iversen Linn Jordmor 474 85 695
Nordgarden Marit Helsesykepleier 989 02 031
Nordvoll Liv Jorunn Hetland Helsesykepleier 940 11 424
Pettersen Karianne Eie Helsesykepleier 400 21 213
Refsland Gerd Lillian Jordmor 474 79 168
Seglem Lise Helsesykepleier 404 08 147
Slettebø Åshild Stornes Helsesykepleier 457 22 406
Tollefsen Siw Randi Ledende helsesykepleier 457 26 535
Vassbø Inger Marie Helsesykepleier 479 78 030
Østrem Alice Skår Helsesykepleier 477 86 265

EIGERSUND KOMMUNE

Eigersund NAV 55 55 33 33
Meling Siri A. Kommunedirektør 913 81 322

EIGERSUND KULTURSKOLE

Berentsen Eli Sleveland Førstesekretær 51 46 81 40
Berger Ingvild Inspektør 51 46 81 40 416 30 629
Tengesdal Svein Rektor 51 46 81 40 950 24 150

EIGERØY SKOLE

Andreassen Bente Aase Førstesekretær 51 46 50 32 957 35 624
Fisketjøn Ingvild Rektor 51 46 50 32 986 65 369
Garibaldi Linda Leder SFO 51 46 50 32 416 25 221
Svanøe Trond Helling Undervisningsinspektør 51 46 50 32 995 91 603

FAGFORBUNDET

Dyrsand Inger Walskaar Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 470 21 975
Løyning Lillian Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 970 92 965
Nesvåg Torhild Leder og HTV 51 46 84 70 900 90 239

FINANS OG ANALYSE

Edland Siri Rådgiver 915 93 102
Kristensen Jan Henning Rådgiver 986 65 232
Løvbrekke Torunn Tengesdal Rådgiver 51 46 80 50
Oliversen Tore Ludvig Kommunalsjef finans og analyse 900 67 425
Stapnes Jorunn Rådgiver 481 43 864
Svihus Ingebjørg Rådgiver 938 85 693

FLYKTNINGETJENESTEN

Baltajii Nour Programveileder 55 55 33 33 960 45 482
Jørgensen Hilde Gunn Miljøterapeut 55 55 33 33 990 93 733
Monsen Heidi Miljøterapeut 55 55 33 33 456 33 966
Mydland Ole Martin Fagansvarlig 55 55 33 33 989 00 658
Shatri Herolinda Programveileder 55 55 33 33 960 45 486
Tveida Anne Lise Miljøterapeut 55 55 33 33 489 91 479

FOLKEHELSE OG FRISKLIVSSENTRAL

Roaldsen-Skadberg Emma Frisklivsveileder 457 29 316

FORVALTNINGSENHETEN

Hovland Lisa Christin Konsulent 457 27 791
Johansen Siril Konsulent 456 16 952
Sæstad Linn Mjølhus Konsulent 488 63 221
Vasbø Marlin Ø. Konsulent 457 23 047

FRIVILLIGSENTRALEN

Berg Hanne Christine Frivilligkoordinator 458 78 545
Løvø Nina Daglig leder 977 48 727

FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN

Turnusfysioterapeut Fysioterapeut 457 08 836
Abrahamsen Bjørg Elen Sjeffysioterapeut 51 49 61 20 476 66 001
Fosse Julie Marie Ergoterapeut 51 49 61 20 489 50 989
Kolstø Ida K. Fysioterapeut, Ansvar barn 51 49 61 20 489 95 142
Remme Rikke Kvamsøe Ergoterapeut 51 49 61 20 477 92 127
Ridola Kathrine Ergoterapeut 51 49 61 20 488 92 469
Steinskog Britt Sofie Kvalheim Fysioterapeut 51 49 61 20 457 21 713
Svanes Peggy Førstesekretær 51 49 61 20 457 07 761
Åkerman Lena Stenbakk Fysioterapeut 51 49 61 20 456 12 802

GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE

Nodland Kine Voilås Styrer 926 88 082

GRØNE BRÅDEN SKOLE

Hellvik Inger Bente Førstesekretær 51 46 45 20
Klippen Margrethe Undervisningsinspektør 51 46 45 20 940 14 710
Løyning Lillian Leder SFO 51 46 45 20 489 99 048
Mong Hilde Sekretær 474 57 015
Myklebust Siri Tengs Rektor 51 46 45 20 986 10 510
Nesvåg Omdal Marianne Leder forsterket avdeling 51 46 45 20 474 63 827

HELLELAND SKOLE

Efteland Thorhild SFO-leder/ sekretær 51 46 16 60 474 76 123
Ege Thomas Rektor 51 46 16 60 483 64 199

HELLVIK BARNEHAGE

Seim Margrethe Styrer ved barnehage 51 49 67 39 944 32 645

HELLVIK SKOLE

Husby Margit Leder SFO 51 46 48 30 474 76 027
Høyland Svein Rektor 51 46 48 30 970 99 201
Nergård Tor-Arne 51 46 48 34

HELSE OG OMSORG

Ege Gunn Helen Rådgiver 936 60 930
Ekroll Anna Elise Aktivitør og livsgledekoordinator 940 23 698
Havsø Ingeborg Kommunalsjef 991 68 405
Høghaug Wenche Rådgiver 452 51 197
Midbrød Sigrund Berge Fagkonsulent 488 69 417
Mikkelsen Per Miljøvaktmester 404 48 983
Stormo Gunn Helene Faglig koordinator 901 14 620
Vinningland Aina Rådgiver 988 29 699

HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 1

Hjemmesykepleien Distrikt 1 Vakttelefon 474 54 873
Mathisen Rake Inger Soneleder 907 21 983
Sagland Christer Faglig koordinator 474 57 063
Vakttelefon Sykepleiervakt 917 16 320

HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 2

Berge Monica Waland Fagkoordinator 970 94 176
Ege Håland Evy Kreftkoordinator 457 28 896
Hjemmesykepleien Distrikt 2 Vakttelefon 404 49 901
Ravneberg Lise Soneleder 472 84 469
Sæstad Bente Louise Sykepleier
Tunheim Marianne Førstesekretær 474 62 459

HOVEDVERNEOMBUD

Gravdal Heidi Irene Hovedverneombud 480 72 898

HR/HMS

Haugeberg Anja Marie Olsen Saksbehandler 988 38 879
Huse John HR rådgiver 902 84 476
Langfeldt Ragnhild HR rådgiver 477 92 638
Sirevåg Eva HR rådgiver 456 17 401

HUSABØ SKOLE

Bowitz Christian Undervisningsinspektør 51 46 10 40
Gridsvåg Inger Elin Rektor 51 46 10 40 472 95 727

HUSABØ SKOLE SFO

Grøsfjeld Anne-Marie Leder SFO 51 46 10 60 456 38 140

HUSABØ UNGDOMSSKOLE

Lomeland Brit Elin Rektor 51 46 49 10 412 56 523
Skibstad Turid Synnøve Undervisningsinspektør 51 46 49 10 930 25 486
Thengs Halvor Ø. Undervisningsinspektør 51 46 49 11 476 36 856
Åvedal Jeanette Seglem Rådgiver 51 46 49 12 992 49 475

HVERDAGSREHABILITERING

Lind Grethe Leder 916 23 276
Risholm Sæther Kethleen Sykepleier 479 74 421
Soggemoen Renate Fagleder 477 98 824
Tesaker Siren Aamodt Helsefagarbeider 916 67 088
Toft Jeanne Vernepleier 969 42 571
Wetlesen Strand Ann Elin Fysioterapeut 479 74 422

IKT

Bilstad Tommy IKT-rådgiver 51 46 81 11 489 52 879
Nilson Kjetil Feyling IKT-rådgiver 51 46 81 11 988 87 666
Nomell Daniel Konsulent 51 46 81 11 413 76 646
Rannestad Arne Leder 51 46 81 11 415 34 047
Rasmussen Henrik Melhus IKT-rådgiver 51 46 81 11 918 63 158
Skåtøy Per Ragnar IKT-rådgiver 51 46 81 11 466 45 757

JERNHAGEN BARNEHAGE

Eikenes Cecilie Styrer 51 46 52 52 934 53 601
Jernhagen Barnehage 51 46 52 52

KART OG OPPMÅLING

Egeland Helge Ingeniør 995 50 407
Monsen Johnny Overingeniør 994 33 296
Strand Hans-Marius Ingeniør 989 03 805

KJERJANESET BO OG SERVICE SENTER

Bofellesskap 2 b Bofellesskap 2 969 41 572
Bofellesskap 3 b Bofellesskap 3 969 41 574
Dagsenter Storastova Dagsenter 969 41 581
Haavarsen Kristina Helsefagarbeider 479 76 920
Horpestad Jeanette Faglig koordinator 400 20 517
Nilsen Ingunn Helland Senterleder 911 47 878

KJØKKENET

Egersund sykehus Kjøkkenet Vakthavende 474 82 596
Håland Janne Merete Assisterende kjøkkensjef 474 82 596
Stapnes Sveinung Kjøkkensjef 47 48 25 96 958 04 890

KOMMUNIKASJON

Broch Leif E. Kommunikasjonssjef 908 81 568
Hadland Sem Kommunikasjonsrådgiver 416 11 432
Stokka Kjetil Konsulent 916 15 293

KOORDINERENDE ENHET

Sandsmark Elin Konsulent 459 76 825

KORTTIDSLAGERET

Uninor Korttidslager Leder 990 98 403

KULTUR OG OPPVEKST

Bode Anne Dagrun Konsulent 476 44 863
Forsmo Jan Harald Kommunalsjef kultur og oppvekst 469 44 273
Havsø Karina Barnehagesjef 915 71 282
Obrestad Leif Skolesjef 969 46 332
Pedersen Rune Svanes Pedagogisk IKT-veileder 458 60 102
Pettersen Lise Wenche Veileder ambulerende team 482 00 008
Skadberg Irene Barnehagemyndighet 416 09 372
Torkelsen Liv Ingrid SLT-koordinator 995 80 290

KULTURFORMIDLING

Hovland Kristin Fardal Konsulent 977 63 250
Kvassheim Brit Larssen Konsulent 480 32 787
Spangen Kari Reianes Kultursjef 995 51 759

LAGÅRD BO OG SERVICESENTER

Hovland Edel Karin Førstesekretær 901 88 250
Lagård Bo-og servicesenter Hovednummer Vakthavende 941 51 999
Lillesund Grethe Faglig koordinator 903 65 175
Tønnesen Gro Ege Leder 909 78 150
Urdal Ida Mari Leder 456 50 437
Vakttelefon Vakttelefon Vaktsykepleier 994 17 568

LAGÅRD UNGDOMSSKOLE

Aaserød Ellen Marie Inspektør 51 49 60 20 458 81 270
Pedersen Bjarte Rådgiver 51 49 60 20 458 68 685
Skogen Frode A Rektor 51 49 60 20 976 98 623

LANDBRUK

Alfredsen Sander Huslende Skogbrukssjef 472 81 365
Egeland Marit Rødland Konsulent 932 30 190
Nordvoll Steinar Jordbrukssjef 994 97 447
Norum Johan Rådgiver 413 56 251
Øfstaas Anders Rådgiver 478 41 820

LEGEVAKT

Egersund Legevakt Egersund Vakthavende 116117
Rydningen Sturla Daglig leder 477 92 435
Steinnes Trygve Medisinsk faglig ansvarlig 51 47 22 20 514 72 220

LUNDEÅNE BO OG SERVICE SENTER

Bofellesskap 1 Lundeåne 969 41 546
Bofellesskap 2 Lundeåne 969 41 548
Gravdal Heidi Irene Hjelpepleier 480 72 898
Kvåle Elin Adsen Senterleder 481 20 909
Mosbekk Lundeåne 969 41 552
Nærland Lene Fagleder 400 35 335
Serviceleilighetene Lundeåne 477 98 588
Tunheim Marianne Førstesekretær 474 62 459
Vakthavende sykepleier Lundeåne 477 98 698

LØNNINGSKONTORET

Hadland Elin Aase Konsulent lønn 940 23 089
Håverstad Inghild Leder lønningskontoret 993 23 857

MESTRINGSENHETEN

Bendiksen Randi Leder 936 97 471
Lie Åse Skåra Kommunepsykolog 477 84 868

MESTRINGSENHETEN - PSYKISKE HELSETJENESTER

Abrahamsen SIlje Miljøterapeut 489 97 196
Bjerkreim Tone Kristin Miljøterapeut 479 72 697
Bofellesskap Damsgård 915 60 864
Eike Katrine Helsefagarbeider 457 33 581
Eriksen Anneline Miljøterapeut 416 01 497
Hetland Anita Nærmiljøkontakt 458 72 481
Hetland Kate Miljøterapeut barn og unge 489 99 139
Hjelm Mette Aktivitetsleder 489 99 297
Håland Maren Miljøterapeut 457 34 989
Ivesdal Janne Kathrine Miljøterapeut 400 27 039
Johansson Mariann Fagleder 474 71 685
Mestringsenheten Avd. for psykiske helsetj. Vakthavende 477 92 660
Nicolaysen Anja Miljøterapeut 456 15 967
Saltvedt Silje Marie Pleiemedarbeider 457 33 553
Slettebø Inger Anne Miljøterapeut barn og unge 482 66 321
Svalestad Anne Psyk. Sykepleier 489 99 458
Trondsen Johanna Avdelingsleder 476 93 674

MESTRINGSENHETEN - RUS OG PSYKISKE HELSETJENESTER

Bofellesskap IBO Hovednummer 990 85 245
Hovland Hanne Ødegård Miljøterapeut 1 400 34 177
Kristoffersen Anne Avdelingsleder 488 93 102
Nevland Agnethe Pleiemedarbeider 916 27 468
ROP-team Vakttelefon Vakthavende 488 93 107

MILJØTJENESTE

Kydland Ragna Leder 944 23 066

MILJØTJENESTEN SENTRUM/ BLÅSENBORG

Bergene Jenny Miljøterapeut 1 474 58 332
Haaland Joakim Avdelingsleder 969 48 948
Hetland Sandra Saurdal Vernepleier 918 11 673
Kjell Buggesgate Bolig 51 49 33 99
Kleivane Tone Avdelingsleder 940 18 093
Miljøtjenesten Blåsenborg Avlastningsboligen 488 91 997
Mosterveien Bolig 51 49 26 19

MILJØTJENESTEN SENTRUM/BLÅSENBORG

Pettersen-Dahl Tveit Hege Leder 458 71 073

MILJØTJENESTEN SLETTEBØ/ AKTIVITETSSENTERET

Stokset Margrete Soneleder 907 22 012

MILJØTJENESTEN SLETTEBØ/ LAGÅRD

Aktivitetssenter Blåsenborg Lysgården 51 49 36 36
Beverveien Boliger 907 67 381
Blåsenborg Blåsenborg 51 49 36 36 488 67 337
Ekornveien 16 Langevann 51 49 41 30 907 67 381
Langevann bogruppe 99 08 09 32 907 67 381
Rygleveien 1 Bogruppe 51 49 34 39 489 97 693
Tørnes Anne Marit Miljøterapeut 51 46 88 92 907 67 381
Østbø Jeanett Leder 51 46 13 52 994 38 831

NORSK LEGEFORENING

Christensen Birger Tillitsvalgt 995 31 838

NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Omdal Miriam Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 971 09 780
Roaldsen Anne Brit Tillitsvalgt 452 56 405

ORGANISASJON OG LÆRING

Nilson Hilde Fosse Fagleder digitalisering 995 69 053
Sandstøl Arild Kommunalsjef 976 92 405

PINGVINEN FRITIDSKLUBB

Hoset Hege Sofie Leder 920 46 262

PLANKONTORET

Eikanger Magne Rådgiver 958 55 747
Hagen Annika Rådgiver 454 65 308
Laupstad Karoline Planrådgiver 995 38 988
Mammo Mesfin Ingeniør 917 39 399
Tonheim Dag Kjetil Plansjef 958 84 976

POLITISK LEDELSE

Egaas Leif Erik Varaordfører 901 25 117
Stangeland Odd Ordfører 488 91 802

PP TJENESTEN

Audenby Arna Spesialpedagog 990 83 011
Daling Erle Sofie S. PP-rådgiver 489 54 058
Haugen Lisbeth PP-rådgiver 479 77 480
Hogstad Gunhild PP-rådgiver 905 66 665
Håkull Janne Iren Spesialpedagog 992 79 898
Johannessen Kristine Førstesekretær 457 13 981
Kaasa Marie Bore Leder 932 39 969
Kallhovd Anita Glenne Psykolog 489 54 035
Moen Via Therese S. PP-rådgiver 489 54 053
Palmquist Tove Larsson Logoped 458 77 325
Poshlyakova Alena Rådgiver 990 81 250
Todnem Silje Logoped 458 77 325
Øgrey Sandra PP-rådgiver 988 16 869

PRIVATE BARNEHAGER

Eigerøy Barnehage 51 49 44 80
Helleland FUS Barnehage 51 46 65 55 995 13 044
Kiellandskogen Barnehage 51 46 70 70 947 80 787
Lykkeliten Barnehage 51 46 54 11
Raketten Barnehage 51 49 34 70 470 29 742
Robåten FUS Barnehage 51 49 31 78 948 69 468
Skattekisten Kulturbarnehage A/S 51 21 53 70
Varden Barnehage 51 49 52 25

PROSJEKT OG UTBYGGING

Bakken Åshild Leder 976 94 114
Johannessen Espen Prosjektleder 414 51 074
Tjomlid Bente Vigdis Prosjektmedarbeider 995 88 321
Tønnessen Terje Prosjektleder 400 31 205

REGNSKAPSKONTORET

Edvardsen Monica Nygaard Konsulent 51 46 81 01
Kvinlaug Therese Konsulent 51 46 80 97
Larsen Merethe Løyning Konsulent 51 46 80 72
Søyland May Rita Konsulent 474 55 389
Torvaldsen Bente Bø Regnskapsleder 994 41 546

RUNDEVOLL BARNEHAGE

Barnehage Rundevoll 989 01 280
Rasmussen Irene Sæveland Styrer 51 46 60 70 472 69 403

RUNDEVOLL SKOLE

Holloway Solfrid Leder SFO 51 46 36 40
Nomell Tonje Rektor 51 46 36 40 936 54 901
Olsen Barbro Leder forsterket avdeling 51 46 36 40 991 58 749
Stapnes Turid Hofsmo Undervisningsinspektør 51 46 36 40 915 90 514

SAMFUNNSUTVIKLING

Bye Kjersti Søyland Mulighetsutvikler 977 99 369
Røyneberg Arvid Salvesen Kommunalsjef samfunnsutvikling 475 15 151

SLETTEBØ BARNEHAGE

Skailand Marianne Styrer 51 46 81 57 952 24 640
Skarås Marianne Styrer 51 46 81 58 991 64 833

STAMINA

Hustoft Merete Bedriftshelsetjenesten 51 70 68 00 455 04 218

TEKNISK

Mong Kristine Førstesekretær 924 84 353
Omdal Jone Kommunalsjef teknisk 957 57 317
Vigrestad Hege Haver Rådgiver 940 22 283

TRANSPORTTJENESTEN

Pedersen Kenneth Arbeidsleder 911 41 899

UTDANNINGSFORBUNDET

Johnsrud Per-Anders Hovedtillitsvalgt 926 34 102
Østebrøt Rebekka Sæstad Lokallagsleder 51 46 84 70 922 59 787

VANN OG AVLØP

Fosse Kai Preben Rådgiver 404 66 278
Hyggen Espen Rådgiver 926 17 214
Karlsen Trond Åsmund Overingeniør 400 33 352
Skofteland Annbjørg Elve Vann og avløpssjef 909 26 637
Tønnessen Linda Konsulent 913 84 178
Vann og avløps vakt Vann og avløps vakt Vakthavende 917 39 395

VANN OG AVLØP DRIFTSPERSONELL

Espnes Trond-Arve Fagarbeider/ rørlegger 957 98 249
Myklebust Espen Driftsoperatør 404 14 965
Nielsen Morten Fagarbeider/ rørlegger 404 14 979
Nodland Knut Petter Fagarbeider/ rørlegger 915 52 087
Slettebø Glenn Håndv./fagarb. 400 21 753
Sleveland Bjørn Tor Maskinfører 474 69 624
Sunde Asle Gorm Fagarbeider/ rørlegger 971 93 809
Svanes Agnar Fagarbeider/ rørlegger 951 52 530
Tjølsen Eilef Fagarbeider/ rørlegger 404 11 856
Veshovda Nils Arbeidsleder 404 48 177
Vigrestad Geir Fagarbeider/ rørlegger 992 71 535
Wilhelmsen Edvard Fagarbeider/ rørlegger 474 56 154
Wium Andreas Fagarbeider 901 87 064

VEI OG UTEMILJØ

Aamodt Leif Terje Rådgiver naturforvaltning 466 31 636
Eikeland Tone Leder 412 31 989
Evjen Kristine Rådgiver
Røyneberg Trine Salvesen Vannområdekoordinator 476 63 389

VEI OG UTEMILJØ DRIFTSPERSONELL

Helland Anne-Torill Driftsleder 958 44 630
Herveland Gunnar Spesialarbeider 911 16 817
Hetland Terje Fagarbeider 913 12 128
Høyland Asgeir Fagarbeider 415 04 765
Laupstad Anne Fagarbeider 458 78 418
Netland Morten Fagarbeider 905 83 491
Nygård Torfinn Fagarbeider 400 21 281
Sleveland Arne Magnar Fagarbeider 415 75 320
Tønnessen Paul Nielsen Fagarbeider 476 78 414
Urdal Kay Spesialarbeider 952 24 664
Vatland Terje Spesialarbeider 958 07 841
Vestbøstad Marta Fagarbeider 476 96 042
Vinterberedskapsvakt Vinterberedskapsvakt Vakthavende 951 27 987

VEILEDNINGSTORG

Bozkurt Merve Durak Veiledningskonsulent 51 46 80 00 911 10 642
Habana Josephine Sayo Veiledningskonsulent 51 46 80 00 975 84 278
Jørgensborg Astrid Elisabeth Leder 51 46 80 00 455 01 180

VOKSENOPPLÆRING

Bjerkreim Valborg Logoped 51 46 84 50 457 31 946
Bjørklund Magdalena Undervisningsinspektør 51 46 84 50
Eik Marita Sekretær 51 46 84 50 400 38 905
Midbrød Svein Ivar Rektor 51 46 84 50 951 28 074

Vei- og utemiljø

Kazmierczak Rafal Andrzej Prosjektleder vei- og trafikksikkerhet 457 35 723

Ledelse


Avdelinger

Klikkbart organisasjonskart.


Overfør filer og tekst

Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokumenter selv om de er unntatt offentlighet.


Oppføringer i kataloger

Eigersund kommune har som policy å ikke betale for oppføringer i ulike kataloger på nett eller papir. De ansatte har heller ikke myndighet til å foreta slike avtaler da det kun er kommunikasjonssjef Leif E Broch som eventuelt har myndighet til å signere slike avtaler. For eventuelle oppføringer aksepteres kun skriftlige signerte avtaler og ordrebekreftelser.