Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenesteområder for helse og omsorg

Inngangsdør til teknisk og helseKommunalsjef i helse og omsorg, og avdelingens personalstab har sine kontorlokaler i Lerviksgården i sentrum. Her finner du en oversikt over Eigersund kommune sine helsetjenester.

Besøksadresse, Nytorget 9, Lerviksgården 4. etasje
Postadresse, Postboks 580, 4379 EGERSUND

2. Vest. Dalane DMS

2.vest er Eigersunds kommunes korttids – og rehabiliteringsavdeling. Les mer.

Bo – og servicesentrene

Eigersund kommune har for tiden tre bo og servicesentre. Les mer.

Frisklivssentral

Frisklivssentralen i Eigersund gir veiledning og støtte til deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk. Frisklivsresepten gir deg mulighet til oppfølging individuelt og i gruppe. Les mer.

Fysio- og ergoterapitjenesten

I 2.etasje i Håndverkshuset har fysio- og ergoterapitjenesten til Eigersund kommune tilholdssted. Her arbeider det fire fysioterapeuter, to ergoterapeuter, assistent og sekretær. Terapeutene behandler pasienter i alle aldersgrupper med ulike diagnoser, og arbeider tverrfaglig sammen for å kunne gi et helhetlig tilbud til den enkelte. Les mer.

Helsestasjonen

Helsestasjonen i Eigersund holder hus i Skriverallmenningen 2. Les mer.

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlig og koordinerte tjenestetilbud. Dette kan gjelde samhandling internt i kommunen, med fastleger, andre sektorer og spesialisthelsetjenesten. Les mer.

Kreftsykepleier

En kreftsykepleier er en spesialsykepleier med videreutdanning innen kreftbehandling og sykepleie til kreftpasienter. Et tilbud til deg som har fått en kreftdiagnose, og pårørende til kreftsyke. Les mer.

Legevakt

Legevakttjenesten er en del av helsetjenesten i Eigersund kommune. Legevakten er et tilbud til alle innbyggere i kommunen. Kveld, natt og helg er legevakttjenesten et samarbeid mellom kommunene Eigersund, Sokndal og Bjerkreim samt Heskestad og Ualand i Lund. Legevaktens funksjon er å yte hjelp ved akutte skader eller sykdom kveld, natt, helg og høytid. Legevakten kontaktes ved behov for øyeblikkelig hjelp hvor du ikke kan vente til du får time hos egen lege. Les mer.

Legesenteret

Ved Eigersund kommunale legesenter er det to legehjemler. Les mer.

Sonene

Sone Sentrum/ Hellvik, Rundevoll, Eigerøy/ Lagård, Havsø/ Helleland er ”integrerte” soner som også yter tjenester til personer med utviklingshemming. Les mer.

Velferdsteknologi

Mer om vår satsing på velferdsteknologi finnder du her.


Mer fra Tjenesteområder for helse og omsorg

Julebyen-og-varber-2018-8

Innsynsrett i IPLOS registeret

Søker du om eller mottar helse- og omsorgstjenester i din kommune blir det registrert opplysninger om deg og ditt behov for hjelp. Disse opplysningene er en del av din journal og er konfidensielle. Bare de som trenger det i sitt arbeid skal ha tilgang til opplysningene, og de har taushetsplikt. Noen av opplysningene blir registrert etter en egen standard (IPLOS) og sendt til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Du har rett til å se hva som er registrert om deg i IPLOS-registeret.