Infrastrukturen i Hestnes ferdig

9. februar 2021. Når driftsbasen er ferdig skal det legges siste lag med asfalt på veien. Gatelys og trafikksikring i krysset opp til Rundevoll skole skal utbedres før hovedveien åpnes permanent. Den nye veien vil gi sammenhengende vei, gang- og sykkelvei mellom Hestnes barnehage og Rundevoll skole.

Den nye Hestnes gravlund kan da nås fra to kanter, via Rundevoll eller Hestnes. Veien vil åpne opp nye boligområder som så kan legges ut for salg.


Driftsbygninger

17. november 2020.

Milepeler

Driftsbygninger

  • Utlysning konkurranse: des. 2020
  • Oppstart byggearbeid: mars 2021
  • Klar for overlevering: sommer 2021

Status

  • Gravlund med grøntanlegg ferdig.
  • Driftsbygninger gjenstår.
  • Konkurranse på Doffin, totalentreprise. Frist: 3.12.20.
  • Gjennomføres med interne prosjektressurser.

Økonomi

  • Ramme HP: kr 12 mill. inkl. mva. (inngår i vedtatt ramme for gravlunden)

Gravlunden snart klar

Det meste er nå på plass på den nye gravlunden i Hestnes. Gresset begynner å bli grønt, brostein og veier er på plass og det samme gjelder gjerder, port og minnelund.

Ny gravlund i eigersund Ny gravlund i eigersund Ny gravlund i eigersund Ny gravlund i eigersund


Hovedprosjektet ferdig til sommeren

24. april 2020. Hovedprosjekt for gravlund skal stå ferdig til sommeren. det som gjenstår er såing og beplantning. Hovedprosjektet ferdigstilles høsten 2020, og det blir tre års prøvedrift. Driftsbasen for gravlunden er ferdig prosjektert, og lyses om kort tid ut på anbud. Mål om ferdigstillelse her er innen året 2020. Dette er et av prosjektene som ble presentert for politikerne i april-møtene. Video-opptak av presentasjonen ser du her.


Landskapsutforming går etter planen

18. februar 2020. Arbeidet med landskapsutforming går etter planen. Parallelt jobbes det også med planlegging av driftsbygningen som skal oppføres på gravlunden. Det er Multiconsult som står for prosjekteringen av bygget, og de skal være ferdige i løpet av februar.

Muren rundt driftsområdet, som skal holde inngjerdingen av området, er allerede oppført. I stedet for avfallsdunker rundt på gravlunden er det planlagt nedgravde containere ved parkeringsplassen.


Det jobbes videre på gravlunden

22. januar 2020. I disse dager jobber en med den siste finishen før en kan plante gresset og la dette bli grønt før gravlunden kan tas i bruk. Det settes opp murer i naturstein, veier og stier anlegges og paviljongen som vil stå sentralt på plassen med benker og tak blir sluttført. Området er fortsatt en byggeplass, men vi vil komme tilbake når området igjen kan bli besøkt.


God fremdrift

16. desember. Det meldes om god fremdrift på gravlunden. Klokketårnet er nå helt ferdig og en har startet med gangveiene som skal gå over plassen og brolegging av disse. Vil stå ferdig som planlagt til sommeren.

Hestnes gravlund Hestnes gravlund


Klokka på plass

15. november 2019. Da gjenstår bare belegningsstein, veier, trær og busker før gravlunden er klar til neste høst.


Belegningssteinen blir nå lagt

4. november 2019. Arbeidet pågår fortsatt for fullt. Belegningssteinen blir levert denne uken, noe forsinket, men en setter ekstra krefter i sving for å ta igjen det tapte. Det er Stangeland Maskin AS som har oppdraget og steinene vil være på plass i løpet av kort tid. Det jobbes samtidig med å prosjektere driftsbasen der ansatte og maskiner knyttet til gravlunden skal oppholde seg. Oppføring av driftsbasen vil bli utlyst som en egen anbudskonkurranse.


Veien fram til Rundevoll skole klar

18. august 2019. Strekningen fra Rundevollsveien til den nye gravlunden har blitt oppgradert, og dermed har veien fram til Rundevoll skole vært stengt for større kjøretøy. Nå er veien klar, så buss og skoleelever kan ferdes som vanlig.

Artikkel: Veien fram til Rundevoll skole klar


Fremgang for Hestnes gravlund

13. august 2019. Grunnarbeidet og mur i naturstein er nå ferdig, og det er klart for å legge det siste laget med jord øverst. Våre lokale entreprenører har gjort sitt for at dette skal bli en flott gravlund for kommende generasjoner.

Artikkel: Fremgang for Hestnes gravlund


Alminnelig kunngjøring av konkurranse

11. mars 2019. Konkurransen omhandler landskapsutformingen av en nyanlagt gravlund i Eigersund kommune. Arbeidet omfatter arrondering av terreng, beplantning, murer, steinbelegg, el- og VA-anlegg, parkeringsplass m.m.


Sprengning i området

09. desember 2018: Det vil innen kort tid vil det bli sprenging i området rundt den nye gravlunden. Dette varsles med sirener, og det settes opp vakter rundt sprengingsområdet.


Sand til den nye gravlunden 

Fra og med mandag 22. oktober og fram til jul vil det bli fraktet sand til den nye gravlunden i Hestnes. Lastebiler med henger vil kjøre i skytteltrafikk i Hestnesveien og Brekkå.


Varsel om endring av reguleringsplan

21. desember 2016. COWI AS har varslet endring av reguleringsplanen for Rundevoll-Hestnes. Endringer ligger i den nordre delen av reguleringsplanen, inkludert endring til rundkjøring ved gravlunden.