Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS skal opparbeide tomter og infrastruktur. Vei, vann og avløp og nærmiljøanlegg skal etter ferdigstillelse overdras vederlagsfritt til kommunen for eie, drift og vedlikehold. Utbyggingsavtalen ble vedtatt av Kommunestyret i den 22. april 2013.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Eigersund kommune, Teknisk avdeling ved Åshild Bakken. Telefon 51 46 83 14.

Relaterte dokumenter