Kommunens kartsystem finner du her.

Kommuneplanforslaget kan hentes direkte her, men er tung å laste direkte

Webapplikasjonen presenterer en målstokkavhengig visning slik at nytt innhold dukker opp etter hvert som man navigerer innover i kartet. Det første bilde som kommer ser du i artikkelen her.

Velger fanen tegnforklaring som er fanen mellom symbolene forstørrelsesglass og skriver.

Karttype

Tegnforklaringen er gruppert og ved å trykke på det lille "+" tegnet foran gruppenavnet, kan klikkes på for å få fram hvilke temaer som ligger i samme gruppe.

Kommuneplanforslaget 2018-2030 ligger under gruppen Planinnhold – planer under arbeid og deretter under kommuneplan. Klikk eventuelt det lille "+" tegnet for å få fram hvilke temaer som ligger under. Kart systemet som standard viser alle temaer i visningsvinduet ved førstegangshenting av kommuneplanforslaget via linken.

Kommuneplan i kart

Alle temaer kan slås av og på.

Tilsvarende visningen av underliggende temaer kan kontrolleres via det samme symbolet som er foran de respektive temaer. Som eksempel kan man vise kun Fritidsbebyggelse Nåværende. Først velger vi av kommuneplan, deretter finner vi tema Fritidsbebyggelse Nåværende og slår vi på slik da viser kart systemet kun det tema.