Oppdatert status for kommunestyret

16. desember 2019. I forkant av kommunestyrets møte 16. desember ble det tatt en gjennomgang av prosjektet Nye Eigerøy skole. Denne gjennomgangen kan ses i starten av videoen under. Videoen viser så hele kommunestyret.

 

Bygging av Eigerøy skole gjenopptatt etter felles grep fra begge parter

14. november 2019. Det er gjort flere grep på begge sider som skal bidra til å sikre at skolen blir overlevert til kommunen senest 26. mars 2021 til avtalt pris og kvalitet, og ellers i tråd med kontraktens bestemmelser.

Det ble torsdag 14.11 enighet om at Kvia kan gjenoppta byggingen av nye Eigerøy skole. Dette skjedde etter sonderinger og forhandlinger mellom Kvia Entreprenør As og Eigersund kommune. Fra Eigersund kommune deltok rådmann, kommunalsjef tekniske tjenester, prosjektansvarlig, kommuneadvokat og ekstern advokat med særskilt entrepriserettskompetanse.


Partene har den siste tiden hatt en positiv dialog

4. november 2019. Partene er enige om følgende meddelelse:

"Partene har den siste tiden hatt en positiv dialog gjennom uformelle samtaler.

Partene er imidlertid nå enige om å møtes i neste uke for å sondere muligheten for en løsning til det beste for alle berørte. Partene møter til slike sonderinger med et åpent sinn, og vil prinsipielt sondere alle alternative løsningsmuligheter. Dette innebærer at også muligheten for at Kvia kan gjenoppta arbeidet vil bli diskutert.

Partene har et felles ønske om å konkludere i løpet av uke 45."

****

Merknad: Med partene menes Eigersund kommune og Kvia AS.


Veiledende kunngjøring for å redusere tidsfrister

9. oktober 2019: Det er tidligere blitt inngått en totalentreprise kontrakt for dette oppdraget som nå er hevet. Totalentreprisen inkluderte komplett prosjektering og utførelse for etablering av nybygg med tilhørende opparbeidelse av utearealer, samt rivning av resterende eksisterende skolebygning. Det planlegges nå å inngå en ny totalentreprise kontrakt med ny totalentreprenør for det resterende arbeidet. Ny totalentreprenør skal slik sett overta totalentreprisen.


Kontrakt med totalentreprenør Kvia As om Eigerøy skole er hevet

4. oktober 2019: På bakgrunn av flere alvorlige forhold, har Eigersund kommune etter en lengre dialog med totalentreprenøren Kvia AS, kommet til at det ikke lengre er forsvarlig å fortsette samarbeidet om bygging av Nye Eigerøy skole. Kommunen har derfor sett seg nødt til å heve kontrakten med Kvia AS.


Åpning av ny skole forsinket

13. mai 2019. Totalentreprenør Kvia AS har varslet kommunen om at nye Eigerøy skole er forsinket til 27. august 2020. Som en konsekvens av dette, tar kommunen nå utgangspunkt i at skolestart for nye Eigerøy skole utsettes til januar 2021, mot tidligere skolestart august 2020.


Kontraktstildeling

12. november 2018. Det vises til åpen anbudskonkurranse om totalentreprise for Eigerøy skole. Det ble levert inn 3 anbud. Entreprenørfirmaet Kvia AS har levert det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.


Første spadestikk

6. februar 2019. Video fra første spadestikk med skolens elever, rektor, ordfører, administrasjon og entreprenør. Husk lyd. Skolen skal stå ferdig høsten 2020.


Detaljregulering for Eigerøy skole

20. desember 2017. Formålet med planene er å legge til rette for bygging av ny barneskole på Eigerøy med tilhørende funksjoner. Mesteparten av den gamle skolen som ligger på samme tomten skal rives. Ny skole skal ligge der eksisterende skole ligger i dag og en berører derfor ikke vassdrag som i tidligere utkast.

Artikkel og dokumenter: Detaljregulering for Eigerøy skole