Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Finans og analyse

Rådhuset en stjernenattHovedoppgaver er knyttet mot overordnet økonomiforvaltning, skatteinnkreving og regnskapsføring.

Eigersund kommune benytter følgende tre hovedregnskaper: Driftsregnskap / -budsjett, investeringsregnskap/-budsjett og balanse.

For de to førstnevnte benyttes en intern kontoplan som samsvarer med organisasjonsmessig oppbygging i kommunen. Ved rapportering til offentlige myndigheter, konverteres data til et format som samsvarer med gjeldende krav.

I balansen er det foretatt en obligatorisk sektorvis inndeling som viser hvilken instans fordringen/ gjelden refererer til. Regnskapet er videre ført etter anordningsprinsippet slik kommunale regnskapsforskrifter krever.

Anordningsprinsippet er et finansielt orientert budsjett- og regnskapssystem som viser anskaffelse og anvendelse av midler, og der alle kjente utgifter/ utbetalinger og inntekter/innbetalinger føres i det regnskapsår postene hører til. Videre benyttes bruttoprinsippet, noe som gjør at tall i driftsregnskapet "blåses opp". Eksempelvis vil tilskudd til private barnehager inntektsføres som statstilskudd og utgiftsføres som overføring til andre.

Investeringer aktiveres til anskaffelseskost, tomteverdi og utstyr kan være inkludert. Inventar, utstyr, maskiner og lignende med en økonomiske levetid utover to år og med en anskaffelsespris på 50.000 kroner eller mer, er ført i kapitalregnskapet i henhold til vedtatte retningslinjer. Det benyttes lineære avskrivninger.

Faktura

Mine faktura

Innbyggere kan nå gå inn på våre nettsider, under selvbetjening : mine faktura, og se faktura sendt fra kommunen. Innlogging skjer via ID-porten. I løsningen kan du se hva som er betalt og hva som står i rest.

Budsjett 2019

Budsjett og regnskap

En oversikt over nedlastbare dokumenter i forbindelse med budsjett, regnskap og årsmeldinger.

Kommunevåpen

Eiendomsskatt

Temaside for eiendomsskatt i Eigersund kommune. Kommunestyret vedtok i september 2006 at det fra og med 2008 skulle skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen.

Eiendommer på husabø

Betaling av eiendomsskatt

Kommunale avgifter i Eigersund kommune forfaller til betaling 20. mars, 20. juni og 20.oktober. Faktura sendes ut cirka en måned før denne dato.

Innkjøp

Innkjøp i Eigersund kommune

Innkjøp av varer og tjenester i offentlig regi, også kalt offentlige anskaffelser, er underlagt et omfattende regelverk. Regelverket har til dels stramme rammer for hvordan anskaffelsesprosessen skal foregå, som også Eigersund kommune er omfattet av ved innkjøp av varer og tjenester. I tillegg har kommunen et eget innkjøpsreglement. På denne siden finner du informasjon om regelverket for offentlige anskaffelser, verktøy til gjennomføring av innkjøp og kontaktinformasjon til kommunens innkjøpsenhet.

Turveien til Hellvik

Reglement

En oversikt over de viktigste rutiner som gjelder for finans og analyse.

Kontakt

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Besøksadresse

Rådhuset, 3 etg.
Bøckmans gate 2


Finans og analyse

Tove Sofie Asbjørnsen
Rådgiver - 51 46 80 44

Dag Marcus Egaas
Seniorrådgiver - 51 46 80 78

Jan Henning Kristensen
Rådgiver - 51 46 80 59

Tore Ludvig Oliversen
Kommunalsjef finans og analyse - 51 46 80 41

Ellen Nilsen Skogen
Rådgiver - 51 46 80 46

Jorunn Stapnes
Rådgiver - 51 46 80 49

Ingebjørg Svihus
Konsulent - 51 46 80 43

Regnskap

Inger Marie Ege
Regnskapsmedarbeider - 51 46 80 50

Merethe Løyning Larsen
Regnskapsmedarbeider - 51 46 80 72

Olaug Fjermedal Mydland
Skattemedarbeider - 51 46 80 47

Bente Bø Torvaldsen
Regnskapsleder - 51 46 80 53