Formålet med planstrategien er å vurdere hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre i denne kommunestyreperioden. Hensikten er at kommunen gjennom sin planlegging kan bidra  til å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen.

Alle kommuner skal utarbeide en planstrategi i løpet av det første året i hver ny kommunevalgperiode. Eigersund kommune vil med dette gjøre kjent med at en har startet opp arbeid med planstrategi og vil invitere til å komme med innspill til dette arbeidet.

Planstrategien skal bidra til

Bedre samordning av eksisterende planer
Mer behovsstyrt planlegging
Politisk prioritering av planarbeidet

Planstrategien skal avklare

om gjeldene kommuneplan skal revideres
fremtidig planbehov, hvilke planer skal revideres og evt. hvilke

Relaterte artikler

Gjeldende planstrategi for 2012-2015

Kontakt

Det er lagt opp til at kommunestyret skal vedta planstrategien i september 2016. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en kontakte med plankontoret ved Dag Kjetil Tonheim på telefon 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Kom med innspill

Vi ber om at eventuelle innspill til dette arbeidet sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund eller på epost post@eigersund.kommune.no eventuelt at en bruker skjemaet nederst på denne siden. Frist for å komme med innspill er 08. april 2016.

Foto: multicopterservice.no