Innspill til byggeområder for fritidsbebyggelse

Klikk for innspill

Høringsuttalelser til planprogrammet

Klikk for uttalelse til planprogram

Kommuneplanen er styrende for all planlegging i de norske kommunene, herunder temaplaner og økonomisk handlingsplan. Formålet er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for våre innbyggere. Kommuneplan er omtalt i plan- og bygningsloven.

Oppstart

Oppstart av planarbeidet starter 27. desember og vi vil da fortløpende legge ut informasjon her på våre nettsider. Har du ideer eller synspunkt på fremtidig fritidsbebyggelse i Eigersund kan du komme med innspill nå. Ingen innspill for lite eller for stort og alle innspill blir vurdert på en skikkelig måte. Vi kan allikevel ikke at alle innspill blir tatt med i planen. Er du usikker, eller lurer på noe, ta kontakt.

Planprosessen

På grunn av koronapandemien blir årets planprosess litt annerledes. Det er lagt opp til aktiv bruk av nettbaserte løsninger og åpne kontordager.

Hva omfatter planen

Dette er en revidering av arealdelen til kommuneplanen med fokus på områder for fritidsbebyggelse. Det omfatter fremtidige og eksisterende byggeområder for fritidsbebyggelse. Vi vil også vurdere å ta ut byggeområder som har ligger inne i over 10 år hvor det ikke er startet opp regulering.

Kom med innspill

For å lage en best mulig plan trenger vi din hjelp til å peke på hva du mener er viktig når det gjelder fritidsbebyggelse, innspill om justering av eksisterende områder eller innspill angående nye områder.Vi ønsker at privatpersoner, lag, organisasjoner, bedrifter kommer med innspill.

Fyll ut skjemaet for innspill til byggeområder for fritidsbebyggelse her.

Innspill og merknader kan også sendes til post@eigersund.kommune.no, eller som brev til Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund.

Frister

Innspill til byggeområder for fritidsbebyggelse leveres innen 18. februar og merkes «Arealdel».

Uttalelser til planprogramet innen 22. januar og merkes «Planprogram».

Hvor treffer du oss?

Vi holder åpne kontordager hvor du kan møte oss for å diskutere planarbeidet mellom 13:00 og 19:00.

  • 26. og 28. januar Helleland , Landbrukssenteret
  • 2. og 4. februar Egersund, Veiledningstorget
  • 9. og 11. februar Eigerøy, Eigerøy arbeidskirke (ny tid)
  • 16. og 18. februar Hellvik, Hellvik bedehus (ny tid)

Relaterte dokumenter

Forslaget til planprogram kan du se og laste ned under her. Papirkopier finnes på plankontoret i Lerviksgården i Egersund samt på Eigersund folkebibliotek på Amfi.

Kontakt

Spørsmål, ønsker du møte eller befaring, så ta kontakt med plankontoret ved plansjef Dag Kjetil Tonheim på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter