Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vei og utemiljø

Miljøavdelingen i StrandgataHovedoppgavene er drift, renhold og vedlikehold av gate- og veinett, park- og grøntanlegg, nærmiljøanlegg, utendørs idrettsanlegg, friluftslivsområder og kirkegårder. Målet er å legge til rette for best mulig trafikkavvikling, og å gi plass og tilbud for egenaktivitet og naturopplevelse for flest mulig av kommunens innbyggere.

Tema: Lekeplasser og nærmiljøanlegg

Lekeplass-som-er-opprustet.jpgVi ønsker å gi god informasjon til publikum. Dette er viktig nå som vi står foran en satsning på lekeplassene. Mer..

Tema: Kommunale veier

Jernbaneovergang og vei.jpg Her finner du varige opplysninger om veidrift som omhandler våre kommunale veier i Eigersund. Mer..

Siste nyheter

Elveparken

Åpning av Elveparken

Mer fra Vei og utemiljø

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsarbeide

Eigersund kommune er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage og skoleeier, som arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer.

gatelys

Gatebelysning

Eigersund kommune har ansvar for veibelysningen på kommunale kjøreveier og turveier, samt et delansvar for fylkesveier og enkelte strekk på riksveinettet. Det er inngått en driftsavtale med Dalane Energi som har den faglige og praktiske oppfølgingen av anleggene.

Vinter på veiene

Brøyting og vinterdrift

Eigersund kommune har gjennom vintersesongen egen vinterberedskapsvakt. Dersom innbyggere har behov for å melde fra om behov for brøyting eller strøing utenfor ordinær arbeidstid kan de ta kontakt med kommunes vakttelefon.

Hekk

Trafikkfarlige hekker og busker

Du som har hage ut mot offentlig vei må bidra til at vegetasjonen fra din eiendom ikke skaper trafikkfarlige situasjoner. Trafikksikkerhet er også ditt ansvar.

Veinorm for Jæren

Veinorm for Jæren

Veinorm for Jæren er en felles kommunalteknisk norm for bygging av veier i de kommuner som deltar i normgruppen.

Norm For Utomhusanleg

Norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland

Norm for planlegging og etablering av parker, lekeplasser, friområder, torg og plasser samt skole- og barnehageanlegg i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Time, Klepp, Eigersund og Hå

Kontakt

Telefon: 51 46 83 09

Driftsbase

Tengsareidveien 3

Administrasjon

Nytorget 9, Lervigsgården

Postadresse

Postboks 580, 4379 Egersund

Ansatte:

Leif Terje Aamodt
Rådgiver natur og friluftsliv - 51 46 83 23

Gunnar Henrik Blum
Fagarbeider - 48894485

Garmann Dybing
Fagarbeider
Jørn Hansen
Rådgiver - 51 46 82 18

Anne-Torill Helland
Formann vei og utemiljø - 95844630

Gunnar Herveland
Spesialarbeider
Terje Hetland
Håndv./fagarb. - 91 31 21 28

Espen Hyggen
Rådgiver - 51 46 83 29

Espen Johannessen
Rådgiver - 51 46 83 12

Kirkegården Kirkegården
- 40436519

Anne Laupstad
Fagarbeider
Morten Netland
Håndv./fagarb. - 51 49 33 29

Torfinn Nygård
Håndv./fagarb. - 40021281

Kari Richardson
Vei og utemiljøsjef - 51 46 82 19

Jan Terje Søyland
Fagarbeider - 45 87 84 19

Ivar Slethei
Spesialarbeider - 99505208

Arne Magnar Sleveland
Håndv./fagarb. - 41575320

Paul Nielsen Tønnessen
Håndv./fagarb. - 47 67 78 14

Kay Urdal
Spesialarbeider - 95224664

Terje Vatland
Håndv./fagarb. - 95807841

Vinterberedskapsvakt Vinterberedskapsvakt
Vakthavende - 95127987