Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vei og utemiljø

Miljøavdelingen i StrandgataHovedoppgavene er drift, renhold og vedlikehold av gate- og veinett, park- og grøntanlegg, nærmiljøanlegg, utendørs idrettsanlegg, friluftslivsområder og kirkegårder. Målet er å legge til rette for best mulig trafikkavvikling, og å gi plass og tilbud for egenaktivitet og naturopplevelse for flest mulig av kommunens innbyggere.

Tema: Lekeplasser og nærmiljøanlegg

Lekeplass-som-er-opprustet.jpgVi ønsker å gi god informasjon til publikum. Dette er viktig nå som vi står foran en satsning på lekeplassene. Mer..

Tema: Kommunale veier

Jernbaneovergang og vei.jpg Her finner du varige opplysninger om veidrift som omhandler våre kommunale veier i Eigersund. Mer..

Siste nyheter

Mer fra Vei og utemiljø

gatelys

Gatebelysning

Eigersund kommune har ansvar for veibelysningen på kommunale kjøreveier og turveier, samt et delansvar for fylkesveier og enkelte strekk på riksveinettet. Det er inngått en driftsavtale med Dalane Energi som har den faglige og praktiske oppfølgingen av anleggene.

Vinter på veiene

Brøyting og vinterdrift

Eigersund kommune har gjennom vintersesongen egen vinterberedskapsvakt. Dersom innbyggere har behov for å melde fra om behov for brøyting eller strøing utenfor ordinær arbeidstid kan de ta kontakt med kommunes vakttelefon.

Hekk i Hafsøyveien

Trafikkfarlige hekker og busker

Du som har hage ut mot offentlig vei må bidra til at vegetasjonen fra din eiendom ikke skaper trafikkfarlige situasjoner. Trafikksikkerhet er også ditt ansvar.

Veinorm for Jæren

Veinorm for Jæren

Veinorm for Jæren er en felles kommunalteknisk norm for bygging av veier i de kommuner som deltar i normgruppen.

Norm For Utomhusanleg

Norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland

Norm for planlegging og etablering av parker, lekeplasser, friområder, torg og plasser samt skole- og barnehageanlegg i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Time, Klepp, Eigersund og Hå

Kontakt

Telefon: 51 46 83 09

Driftsbase

Tengsareidveien 3

Administrasjon

Nytorget 9, Lervigsgården

Postadresse

Postboks 580, 4379 Egersund

Ansatte:

Leif Terje Aamodt
Rådgiver natur og friluftsliv - 51 46 83 23

Gunnar Henrik Blum
Fagarbeider - 48894485

Garmann Dybing
Fagarbeider
Anne-Torill Helland
Formann vei og utemiljø - 95844630

Gunnar Herveland
Spesialarbeider
Terje Hetland
Håndv./fagarb. - 91312128

Espen Hyggen
Konstituert vei og utesjef - 51 46 83 29

Espen Johannessen
Rådgiver - 51 46 83 12

Kirkegården Kirkegården
- 40436519

Anne Laupstad
Fagarbeider
Morten Netland
Håndv./fagarb. - 51 49 33 29

Torfinn Nygård
Håndv./fagarb. - 40021281

Jone Omdal
Kommunalsjef tekniske tj. - 51 46 83 09

Jan Terje Søyland
Fagarbeider - 45 87 84 19

Ivar Slethei
Spesialarbeider - 99505208

Arne Magnar Sleveland
Håndv./fagarb. - 41575320

Paul Nielsen Tønnessen
Håndv./fagarb. - 47 67 78 14

Kay Urdal
Spesialarbeider - 95224664

Terje Vatland
Håndv./fagarb. - 95807841

Vinterberedskapsvakt Vinterberedskapsvakt
Vakthavende - 95127987