• 57 innspill ligger helt eller delvis i 100 m beltet
  • 67 innspill gjelder fra 4-50 fritidsboliger
  • Ca 26 innspill gjelder fra 1-3 fritidsboliger
  • Grovt anslag tilsier innspill på mellom 700-800 nye fritidsboliger
  • 77 av 93 innspill er befart – resten tas i løpet av september
  Hellvik Eigerøy Egersund Søre del Helleland
Antall 23 26 19 20 5
100m-beltet 10 23 15 9 0
Felt 15 22 6 16 5
Enkeltbygg 8 4 13 4 0
Innspill om nye fritidsboliger (ca) 220 200 60-70 160 130

Innspill

Kontakt

Dersom du har spørsmål, ønsker møte eller befaring, så ta kontakt med plankontoret ved plansjef Dag Kjetil Tonheim på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.1