Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Stapnes

print.png email  .png

Kart over Stapnes Selv om Eigersundskysten er lang, er den ikke alltid så tilgjengelig til fots. Mange steder langs den sørlig kyststrekningen er det vanskelig å finne parkering, samtidig som ferdselsforbudet i innmark blir et hinder. Eigersund kommune har derfor kjøpt et parkeringsareal her på Stapnes og inngått avtale med grunneierne om tillatelse til å merke noen stier gjennom innmarka og frem til klippekysten.

Det understrekes at en i innmarka kun har lov til å ferdes på de merka stiene.

I klippelandskapet (utmark) er det imidlertid fri ferdsel hele året, såfremt en opptrer hensynsfullt og varsomt. Mellom klippene ligger imponerende kanonstillinger og bunkere fra 2. verdenskrig. Disse er blendet med naturstein og glir nesten i et med landskapet. Her er det også mange gode fiskeplasser. Vi gjør oppmerksom på at lengre turer i klippene kan være krevende.

Stangfiske fra land

Riktig fisketeknikk er ofte avgjørende for å få gode fangster. Her er noen tips:

Torsk: kast ut sluken og la den synke til bunns mens senen løper fritt. Stram opp og start innsveiving. Løft stangtoppen kraftig for så å senke den igjen - vent litt mens sluken synker mot bunnen - sveiv inn litt og gjenta. Pass på at sluken hele tiden er nær bunn. Sluktips: tung (40-60 g) sildesluk eller jigg.

Sei og lyr: start med å fiske høyt i vannet, men prøv etter hvert på ulike dyp. Fiske nær bunnen gir sjelden fangst av disse artene. Lyren står ofte i tarbeltet langs land eller over tareknauser i sjøen. Sveiv inn sluken og gjør noen små rykk med jevne mellomrom. Prøv ulike hastigheter. Husk at sluken skal etterligne en skadet eller syk fisk. Sluktips: slanke sildesluker, gjerne med en gummimark eller flue som oppheng. For å lure en lyr i tarebeltet kan du prøve en jigg.

Makrell: samme teknikk som sei. Bruk gjerne slanke og blanke sluker sammen med ett eller flere oppheng av små røde/oransje gummimarker

Stapnes fort

Allerede i november 1940 hadde tyskerne et midlertidig hærbatteri på Stapnes. I løpet av 1941 fikk de tak i fire eldre norske 12 cm skipskanoner som de installerte i området. Norsk etterretning opplyser at det i oktober 1941 var stasjonert til sammen 250 tyskere innen dette anlegget, samtidig som ca 150 nordmenn var beskjeftiget med ulike typer arbeid. Modernisering og omvæpning fortsatte frem til august 1943, da tyskerne anså anlegget som ferdig.

Britene hevdet at Stapnes fort i 1944 hadde 4 kystforsvarskanoner (trolig 12 cm), 4 mindre luftvernkanoner, kommandotårn med avstandsmåler lytteapparat, søkelys, maskinhus, ammunisjonslager, arrest, vakthytte med telefonsamband, laserett, kokebunkers og brakker for soldatene. For hver brakke som ble bygget ble det også bygget tilfluktsrom. Brakkene var små og lå spredt ut over området, ofte bak knauser. Langs havkanten var det piggtrådsperringer og atskillige løpegraver og maskingeværstillinger. Rundt området var det satt opp piggtrådgjerde.

Det finnes fortsatt mange spor etter tyskernes aktivitet i området, ikke minst imponerende kanonstillinger og gråsteinkledde betongbunkere som ligger langs klippekysten.

Kilde: Krigsminner i Dalane og på Sør-Jæren. Jostein Berglyd, 2000

Kart over Stapnes

hus.png kontakt oss

Besøksadresse

Lerviksgården, 2. etg.

Postadresse

Postboks 580
4370 Egersund

Ansatte

Jone Omdal
Mobil 957 57 317
Telefon 51 46 83 09

kommunevaapen.png Priser

Fellingsavgifter

Med hjemmel i forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgifter for elg og hjort fastsettes fellingsavgiften i Eigersund kommune:

  • Voksen elg: kr 440,-
  • Elgkalv: kr 225,-
  • Voksen hjort: kr 330,-
  • Hjortekalv: kr 200,-

Avgiften er satt innenfor rammene som er fastsatt av Kongen jf. viltlovens § 40.

filer.png Filer for nedlastning
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2010-08-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2011-06-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
122Kb   2010-08-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
704Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
218Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
208Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
273Kb   2010-06-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
129Kb   2010-06-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
267Kb   2010-02-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
441Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2010-02-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
439Kb   2010-06-24