Tid: Mandag 10. januar kl. 18.
Sted: Paviljongen, Kulturskolen.