Befaring:

 • Fremmøte RådhusetKl. 1030
 • Sak 113/04 Søknad om bygging av gårdsvei til gnr. 11 bnr. 2 over gnr. 11
  bnr. 3 - Auglend - Alf Henning Øglend. Kl. 1045
 • Sak 115/04 - Søknad om fradeling av kårhus - gnr./bnr. 3/8 - Arnt Olav Seglem kl. 11.15
 • Orientering om Nordsjøveien (Rådhuset) kl. 1140 - 1200
 • Møtestart i RådhusetKl. 12:00

Merk: Fremmøte tidspunkt er å regne som ca tidspunkt, det må påregnes minimum +/- 15 minutter hver vei. Dersom den enkelte representant møter direkte, vennligst gi melding om dette til utvalgssekretæren.

Saksliste:

Saksnr Innhold Å/L
Avgjøres av kommunestyret:

 • PS 106/04 Tilslutning Rogaland Revisjon IKS Å
 • PS 107/04 Om åpningstider for serveringssteder og delegering av myndighet til å fastsette åpningstider for disse. Å

Avgjøres av Formannskapet:

 • PS 108/04 Godkjenning av formannskapets protokoll fra møte 2. juni 2004 Å
 • PS 109/04 Tariffrevisjon pr. 01.05.04 - Riksmeklingsmannens forslag -urvavstemming Å
 • PS 110/04 Avhendelse av Hellvik Forsamlingshus. Å
 • PS 111/04 Søknad om holdeplass på Gruset - Dalanebussen. Å
 • PS 112/04 Utskifting av kondensatorer i kommunale bygg. Å
 • PS 113/04 Søknad om bygging av gårdsvei til gnr. 11 bnr. 2 over gnr. 11 bnr. 3 -Auglend - Alf Henning Øglend. Å
 • PS 114/04 Oppføring av sjøbu tatt av storm i 2000 - Alf Henning Øglend - gnr. 11 bnr. 3. (festeparsell 5). Å
 • PS 115/04 Søknad om fradeling av kårhus - gnr./bnr. 3/8 - Arnt Olav Seglem. Dispensasjon fra kommuneplan. Å
 • PS 116/04 Deling av driftsenheten Kjervall og Hegrestad - gbnr. 38/1 og 57/4, 14 og 16 - Eirik Hegrestad Å
 • PS 117/04 Søknad om konsesjon til erverv av gnr./bnr. 40/18 - Michal Mjølhus Å
 • PS 118/04 Søknad om konsesjon for erverv av gnr. /bnr. 38/1 - Stig Erik Hergrestad og Trond Hegrestad Å
 • PS 119/04 Søknad om konsesjon for erverv av gnr./bnr. 117/1 - Siv Teigen Bergslien Å
 • PS 120/04 Referatsaker til formannskapets møte 23.6.2004 Å
 • PS 121/04 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 23. juni 2004 Å

(PS=Politiske saker, RS=Referatsaker, FO=Forespørsler, DS=Delegerte saker) (Å= Åpent møte, L= Lukket møte)

Egersund, 15. juni 04

John Skaara
Ordfører
Leif E. Broch
Sekretariatsleder

Administrative meldinger

Innkalling av varamedlemmer:

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuelle inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

 • Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 23 til Sekretariatsleder Leif E. Broch
 • Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: Ingen.

Møtet er åpent for publikum. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet. Dette vil i såfall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

Dokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, bibliotekene, landbrukssenteret på Helleland, og på kommunens internettsider (uten vedlegg).
Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje eller ved henvendelse direkte til utvalgssekretæren.