Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gyarhamn

print.png email  .png

Gyarhamn

Velkommen til friluftslivsområdet Gyarhavn i Eigersund kommune. Denne havna er en del av et større statlig eid friluftslivsområde i Norda Sundet. De statlige friluftseiendommene strekker seg fra Skadbergvågen i øst og et stykke vest for Gyarhamn og helt opp til den flotte turvegen på den gamle Jærbanen.

Til sammen utgjør eiendommene et areal på nær 1.400 mål fastmark. Kommunen har ansvar for friluftslivsforvaltningen av disse eiendommene.I tillegg til kystfriluftsliv med båtutfart, bading og fisking, kan en kjøpe rimelige fiskekort for innlandsfiske. Hvert år kalker kommunen flere av vatna i området og setter ut ørret. Eigersund jeger og fiskeforening selger jaktfort for rådyr og småvilt. Vi ønsker deg et hyggelig opphold!

Geologi

Som du ser av oversiktsbildet er terrenget svært kupert. Dette skyldes egenskapene til den sjeldne dypbergarten anortosit. Anortositen ble dannet for 1 milliard år siden, omlag 2-2,5 km under datidens jordoverflate. Siden den gang er anortositklumpen presset sakte oppover mot overflaten. Samtidig har kjemisk forvitring og fysisk erosjon løst opp, slipt og herjet med overflaten.

Det fjellet du nå står på er den gamle klumpen som er presset, forvitret og slipt til det landskapet du ser rundt deg. Geologer kaller denne forekomsten for Egersundsfeltet. Bergarten er sjelden og finnes kun i mindre forekomster noen få andre steder i verden. På månen er den imidlertid ganske vanlig.

Kart over Gyarhavn

hus.png kontakt oss

Besøksadresse

Lerviksgården, 2. etg.

Postadresse

Postboks 580
4370 Egersund

Ansatte

Jone Omdal
Mobil 957 57 317
Telefon 51 46 83 09

kommunevaapen.png Priser

Fellingsavgifter

Med hjemmel i forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgifter for elg og hjort fastsettes fellingsavgiften i Eigersund kommune:

  • Voksen elg: kr 440,-
  • Elgkalv: kr 225,-
  • Voksen hjort: kr 330,-
  • Hjortekalv: kr 200,-

Avgiften er satt innenfor rammene som er fastsatt av Kongen jf. viltlovens § 40.

filer.png Filer for nedlastning
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2010-08-27
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2011-06-16
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
273Kb   2010-06-24
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
267Kb   2010-02-11
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
441Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2010-02-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
242Kb   2023-10-31