Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring.

Digitale ferdigheter er nevnt som en av fem grunnleggende ferdigheter i skolens læreplan og er regnet som et nødvendig redskap for læring og faglig forståelse.

Relaterte dokumenter