Eigersund kommune, seksjon vann og avløp vil avholde informasjonsmøte der kommunen vil legge fram vann og avløpsplanene for området Stie-Skjelbred. Møtet blir avholdt onsdag 9. februar kl. 18.00 i Paviljongen på kulturskolen. Grunneiere og andre interesserte er velkomne. Spørsmål kan rettes til miljøavdelingen, seksjon vann og avløp, tlf. 51 46 80 00.