Saksliste:

Saksnr Innhold Å/L

PS 056/04 Godkjenning av protokoll fra møte 22.3.2004. Å
PS 057/04 Salg av kommunale eiendommer ? 2004. Å
PS 058/04 Salg av Seljeveien 14. Å
PS 059/04 Reguleringsendring Nyvollsveien ? Gnr. 46, Bnr. 70 - 2.gangsbehandling Pedersen & Hadland.Å
PS 060/04 Eigersund havnevesen - årsrapport og regnskap for Eigersund havnevesen KF for 2003. Å
PS 061/04 Kontrollutvalgets årsberetning 2003. Å
PS 062/04 Alternativ plassering av ny barnehage fra Hestnes til Eigerøy. Å
PS 063/04 Dropp in - Oluf Løwoldsgate 1 - Søknad om skjenkebevilling. Å
PS 064/04 Stiftelsen Feylingsbua - søknad om skjenkebevilling fra 25.06. - 17.07.04. Å
PS 065/04 Delegering av myndighet for tilskuddsordningene for miljø-, kulturlandskaps- og skogbrukstiltak. Å
PS 066/04 Avtale om bygging av kommunal gang - og sykkelvei mellom Lundeåne og Damsgård Park. Å
PS 067/04 Meldinger / avdelingsvise rapporter til kommunestyrets møte 26. april 2004. Å

(PS=Politiske saker, RS=Referatsaker, FO=Forespørsler, DS=Delegerte saker) (Å= Åpent møte, L= Lukket møte)

Egersund, 15. april 04

Sigvart Bilstad

Varaordfører

Leif E Broch

Sekretariatsleder

Administrative meldinger - Innkalling av varamedlemmer:

Vær oppmerksompå at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuelle inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

- Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 00 til Sekretariatsleder Leif E Broch

- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

- Margareth Smørholm (H) for John Skaara (H).

- Arne Dirdal (H) for Tore Dirdal (H).

- Johan Egeland (SP) for Birger Røyland (SP).

Merk:

Sak 57/04 - Salg av kommunale eiendommer - 2004.

Formannskapets vedtak fra 21. april ettersendes. Årsaken er at det er ønskelig å få saken behandlet fortest mulig.

Sak 63/04 - Dropp in - Oluf Løwoldsgate 1 - Søknad om skjenkebevilling.

Levekårsutvalget behandler saken i ekstra ordinært møte mandag 26. april og vedtaket leveres ut i forkant av kommunestyrets møte. Årsaken er at det er ønskelig å få saken behandlet fortest mulig.

Sak 65/04 - Delegering av myndighet for tilskuddsordningene for miljø-, kulturlandskaps- og skogbrukstiltak.

Formannskapets vedtak fra 21. april ettersendes. Årsaken er at det er ønskelig å få saken behandlet fortest mulig, jf. opplysninger i saken om tildeling av midler.

Sak 66/04 - Avtale om bygging av kommunal gang - og sykkelvei mellom Lundeåne og Damsgård Park.

Formannskapets vedtak fra 21. april ettersendes. Årsaken er at det er ønskelig å få saken behandlet fortest mulig, jf. for ikke å forsinke fremdriften av prosjektet.

GRUPPEMØTER - merk enkelte endringer i tid/sted:

AP - Torsdag - 22. april 2004 KL. 18.00 Arbeidernes Hus.
FRP - Mandag - 26. april 2004 KL. 17.30 Kulturhuset.
H - Onsdag - 21. april 2004 KL. 19.00 Rådhuset, F-sal.
KRF - Mandag - 19. april 2004 KL. 19.30 Rådhuset, Kantinen.
SP - Onsdag - 21. april 2004 KL. 19:30 Rådhuset, Kantinen.
SV - Onsdag - 21. april 2004 KL. 19:00 Kulturkontoret
V - Torsdag - 22. april 2004 KL. 18:00 Grand Hotel.