Det legges ut 7 boligtomter i dette byggefeltet, i tillegg til at det vil bli lagt ut en terassehustomt og en rekkehustomt for tildeling og salg til byggefirma.

Tildeling av tomtene vil skje etter loddtrekning.

Søknadsfrist er satt til 28.05.04.

Søknadsskjema, kart og opplysninger om tomtene kan fås ved henvendelse til Miljøavdelingen v/Albert Melhus, Strandgaten 2, tlf. 51 46 83 27