Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Mastrasanden

print.png email  .png

Mastrasanden Mastrasanden er en populær badeplass som er tilgjengelig både til fots og med båt. Mastrasanden er del av en privat eiendom. Siden 1972 har kommunen leid området (31 daa) sammen med parkeringsplass og atkomstrett, slik at det ble anledning til å tilrettelegge det for friluftsliv.

Fra parkeringsplassen er det omlag 15 minutters gange frem til stranden. Like øst for selve Mastrasanden ligger noen flotte, småsteinete rullesteinstrender. Disse er private og er ikke tilrettelagt, men de kan selvfølgelig benyttes i tråd med friluftslovens bestemmelser. Sammen med Skadbergsanden, Sandarnes, Ærevik og Æsand, er Mastrasanden blant de største sandstrendene langs Dalanekysten.

Sandstrender

Sandstrendene er utstabile og spennende landskap som er i stadig endring. Under kraftige stormer flytter bølgene sand og stein inn og ut av strendene og danner nye landskapsformer. En dag kan stranden være fylt med små rullesteiner, skjell eller tarekvaser, mens den neste dag er ren og fin. Innenfor sanddynen finner vi en lavtvoksende og salttålende vegetasjon som binder sanden og gir et mer stabilt miljø.

Strendene og miljøet rundt har stor verdi for fugler, særlig som raste- og beiteområde for trekkfugler. Tang og tare som skylles på land gir gode livsvilkår for en stor mengde småkryp og insekter som står på menyen til vadefuglene. Døde fisker og andre sjølevende organismer som skylles på land blir kjærkommen mat til måker og åtseletere. Dyre- og plantelivet på de grunne strandområdene er også viktige som næring for en rekke sjøfuglarter.

Kart over Mastrasanden

hus.png kontakt oss

Besøksadresse

Lerviksgården, 2. etg.

Postadresse

Postboks 580
4370 Egersund

Ansatte

Jone Omdal
Mobil 957 57 317
Telefon 51 46 83 09

kommunevaapen.png Priser

Fellingsavgifter

Med hjemmel i forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgifter for elg og hjort fastsettes fellingsavgiften i Eigersund kommune:

  • Voksen elg: kr 440,-
  • Elgkalv: kr 225,-
  • Voksen hjort: kr 330,-
  • Hjortekalv: kr 200,-

Avgiften er satt innenfor rammene som er fastsatt av Kongen jf. viltlovens § 40.

filer.png Filer for nedlastning
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2010-08-27
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2011-06-16
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
273Kb   2010-06-24
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
267Kb   2010-02-11
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
441Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2010-02-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
242Kb   2023-10-31