Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Norda Sundet

print.png email  .png

Sommer i Nordre sund Sundsgabholmen og Horsholmen tilhører en liten øygruppe som skjermer Norda Sundet mot åpent hav. Begge øyene er kjøpt av staten til friluftslivsformål. Kommunen har det daglige ansvaret for drift og forvaltning.

Sundsgabholmen (75 daa) er tilrettelagt med brygge, informasjon og toalett. Tilrettelegging i havgapet stiller store krav til utførelse da påkjenningen i ekstremvær kan bli svært stor. To ganger har brygga på Sundsgabsholmen blitt ødelagt av stormflo, siste gang i 2004 da hele brygga forsvant. Horsholmen (72 daa) er foreløpig ikke tilrettelagt.

Velkommen til Vestkystparken

Dette er i et båtutfartsområde som inngår i Vestkystparken. Vestkystparken ble opprettet i 1997 og er Vestlandets "skjærgårdspark”. Dermed er det sammenhengende skjærgårdsparker fra Svenskegrensen til grensen mot Sogn og Fjordane. Formålet til Vestkystparken er å samarbeide om en regionalt tilpasset, effektiv og bærekraftig  forvaltning av viktige båtutfartsområder langs kysten av Rogaland og Hordaland.

Skjærgårdstjenesten

Alle båtutfartsområdene som inngår i Vestkystparken driftes av et forvaltningsapparat kalt skjærgårdstjenesten. Skjærgårdstjenesten har blant annet ansvar for tilrettelegging, vedlikehold, skjøtsel og renovasjon. Tjenesten kjennetegnes bla. ved felles uniformering av båter og logo. I Vestkystparken drives skjærgårdstjenesten av friluftsrådene, med unntak av Skjærgårdstjensten i Dalane hvor driften er lagt til kommunene. For mer informasjon kan du kontakte kommunen, eller gå inn på vestkystparken.no.

Oppholdsregler

Båtutfartsområdene i Norda Sundet har svært mange brukere. For at alle skal få et hyggelig opphold ber vi om at det tas hensyn til følgende.

Vippebryggene skal kun benyttes til korttidsfortøyning. Ved lengre opphold benyttes et av de mange båtfestene. Ved de litt større bryggene benyttes et fortøyningsfeste sammen med dregg.

Livbøyene skal ikke brukes til lek! Det er svært viktig at disse er funksjonelle dersom en nødssituasjon oppstår. Avfall kastes i områdets søppelstativ og i sammenknyttet pose. Gjenstander med skarpe kanter pakkes godt inn. Fiskeavfall skal ikke kastes på grundt vann eller ved bryggene.

Båndtvang: 1/4 – 31/10. Dyrøya og Auglend hele året pga beitedyr. Åpen ild i skog og mark er forbudt i perioden 15/4 - 15/9.

Kart over Norda Sundet

hus.png kontakt oss

Besøksadresse

Lerviksgården, 2. etg.

Postadresse

Postboks 580
4370 Egersund

Ansatte

Jone Omdal
Mobil 957 57 317
Telefon 51 46 83 09

kommunevaapen.png Priser

Fellingsavgifter

Med hjemmel i forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgifter for elg og hjort fastsettes fellingsavgiften i Eigersund kommune:

  • Voksen elg: kr 440,-
  • Elgkalv: kr 225,-
  • Voksen hjort: kr 330,-
  • Hjortekalv: kr 200,-

Avgiften er satt innenfor rammene som er fastsatt av Kongen jf. viltlovens § 40.

filer.png Filer for nedlastning
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2010-08-27
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2011-06-16
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
273Kb   2010-06-24
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
267Kb   2010-02-11
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
441Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2010-02-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
242Kb   2023-10-31