Meldingsskjema, lokal forskrift og kartdel til forskriften vil ligge til offentlig ettersyn hos Seksjon byggesak, Strandgaten 2, Egersund og på hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 17.05-01.07.04.

Merknader sendes til Eigersund kommune, Seksjon byggesak, postboks 580, 4379 Egersund, innen tirsdag 1. juli 2004.