Eigersund kirkelige fellesråd vil bli registrert som aktuell eier av eiendommen i GAB-registeret. På spesielle vilkår vil tinglysingsdommeren senere kunne tildele grunnbokshjemmel til arealet, jfr. tinglysingsloven § 38. Ved registreringen er nøyaktig grense ikke fastlagt med bindende virkning.

Denne registreringen kan påklages til Eigersund kommune, kart og oppmålingskontoret, Pb. 580, 4379 Egersund innen 14.02.2005.

Oppmålingssjefen i Eigersund