Rullering av årlig handlingsprogram - kommunedelplan for kultur, idrettsanlegg og fysisk aktivitet, Eigersund kommune. Handlingsprogrammet skal rulleres hvert år og dette gjøres i samarbeid med Eigersund idrettsråd.

I tillegg etterlyses endringer i status på enkelte prosjekter, ettersom vi også arbeider med oppdatering av Kulturdepartementets anleggsregister. Innspill sendes innen 28. september til Eigersund kommune, plankontoret, Postboks 580 4379 Egersund eller e-post.

Relaterte dokumenter