Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skadbergsanden

print.png email  .png

Skadbergsanden Friluftslivsområdet Skadbergsanden består av Storesanden og Litlesanden. Strandlinjen veksler mellom rullestein, sand og små utstikkende knauser. De langgrunne og barnevennlige sandstrendene har en samlet lengde på ca 500 meter og strekker seg opp mot 40 meter inn over baklandet.

Marehalm og strandrug binder sammen de lave sanddynene som gir en beskyttende front mot kraftige stormbølger.

Sandstrendene er et utstabilt og spennende landskap som er i stadig endring. Under kraftige stormer flytter bølgene sand og stein inn og ut av strendene og danner nye landskapsformer. En dag kan stranden være fylt med
små rullesteiner, skjell eller tarekvaser, mens den neste dag er ren og fin. Innenfor sanddynen finner vi en lavtvoksende og salttålende vegetasjon som binder sanden og gir et mer stabilt miljø.

Som største sandstrand langs Dalanekysten blir Skadbergsanden flittig brukt både sommer og vinter. Her kan en bade, sole seg, fange strandkrabber og sandreker, plukke fine skjell, fly med drage, spille sandvolleyball, studere rastende trekkfugl

Fugleliv

FuglerStrendene og miljøet rundt har stor verdi for fugler, særlig som raste- og beiteområde for trekkfugler. Tang og tare
som skylles på land gir gode livsvilkår for en stor mengde småkryp og insekter som står på menyen til vadefuglene.

Mildt klima og isfrie forhold gjør at en rekke sjøfugler og andefugler overvintrer langs kysten vår. Arter som svartand,
sjøorre og havelle er bare å se i vinterhalvåret, mens ærfugl er en vanlig hekkefugl i skjærgården. Både storskarv
og toppskarv har faste hvileplasser på skjærene rundt om i Lundarvika

Buskfurutrærne som vokser i bakkant av sanddynene gir både ly og næring til flere av våre små trekkfugler. Grankorsnebb (bildet) er en av artene som setter stor pris på konglefrøene.

Oppholdsregler

Skadbergsanden er et mye brukt friluftslivsområde. Kommunen har derfor sett at det er nødvendig å innføre noen bestemmelser, slik at alle kan få samme gleden av å bruke dette flotte turområdet:

  • Det er ikke tillatt å gjøre opp bål uten nærmere avtale med kommunen.
  • Det er ikke tillatt å campe inne på friluftslivsområdet uten nærmere avtale med kommunen.
  • Det er ikke tillatt å campe/overnatte på parkeringsarealet.
  • Det er ikke tillatt å ta med hest i friluftslivsområdet.

Etter bestemmelsene i politivedtektene er Skadbergsanden et offentlig sted. Ta gjerne med deg hund, men husk at den ikke skal gå løs på offentlig sted.

Ta gjerne kontakt med kommunen viss det oppstår spørsmål!

hus.png kontakt oss

Besøksadresse

Lerviksgården, 2. etg.

Postadresse

Postboks 580
4370 Egersund

Ansatte

Jone Omdal
Mobil 957 57 317
Telefon 51 46 83 09

kommunevaapen.png Priser

Fellingsavgifter

Med hjemmel i forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgifter for elg og hjort fastsettes fellingsavgiften i Eigersund kommune:

  • Voksen elg: kr 440,-
  • Elgkalv: kr 225,-
  • Voksen hjort: kr 330,-
  • Hjortekalv: kr 200,-

Avgiften er satt innenfor rammene som er fastsatt av Kongen jf. viltlovens § 40.

filer.png Filer for nedlastning
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2010-08-27
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2011-06-16
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
122Kb   2010-08-18
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
704Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
218Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
208Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
273Kb   2010-06-24
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
129Kb   2010-06-24
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
267Kb   2010-02-11
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
441Kb   2010-02-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2010-02-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
439Kb   2010-06-24