Denne planen er bygd opp som tre deler. Del 1 er prinsipp og retningslinjer for Eigersundskolen i perioden, del 2 er skolebruksplan for Eigersundskolen og del 3 er en oversikt over tilstanden på de kommunale skolene i Eigersund kommune.

Relaterte dokumenter