En ber også om tilbakemelding på avsnitt som eventuelt bør tas ut av planen.

Forslag til nye tiltak må tidfestes og kostnadsberegnes.

Frist for tilbakemelding er fredag 30.03.2012.